Versnelde ophoging van verzakte wijken in Noord

12-08-2021 Nieuws Kor Kegel

VVD-fractievoorzitter Onno Spek was een van de ondertekenaars van de motie voor versnelde ophoging

SCHIEDAM – Het was voor bewoners en ook voor een aantal politieke partijen een grote ergernis dat de ophoging van enkele verzakte wijken in Schiedam-Noord steeds weer werd uitgesteld, maar burgemeester en wethouders laten weten dat het hele proces blijvend in een stroomversnelling komt. 
Hierdoor zullen De Akkers en Sveadalen in het derde kwartaal van dit jaar aan de beurt zijn. De Ambachtenbuurt volgt in het vierde kwartaal en De Gaarden in het eerste kwartaal van 2022. 

De volgende tranche van ophoogprojecten wordt na de zomer in opdracht gegeven, zodat Sveaborgen en de Vogelbuurt-Zuid aansluitend in 2024 in uitvoering kunnen worden genomen en de Verzetsheldenbuurt in 2025. 
“Hierdoor zal de al ingezette versnelling zichtbaar zijn en blijven”, deelt het college van B & W mee aan de Schiedamse gemeenteraad.  

Het college geeft uitvoering aan een motie die door de VVD, het AOV en het CDA vorige maand werd ingediend om tot versnelde ophoging van de wijken te komen. De drie partijen hadden begrip voor de redenen die er kunnen zijn om ophoging telkens uit te stellen, maar het kon zo echt niet verder en uitgestelde ophoging maakt het ook allemaal onnodig duurder. Bovendien moet de gemeente rekening houden met de bij bewoners gewekte verwachtingen. 
De motie werd met een raadsmeerderheid van 22 tegen 11 stemmen aangenomen. Tegen stemden D66, GroenLinks, Progressief Schiedam, CU-SGP en fractie-Van Dijk. 

De motie was het college niet onwelgevallig. De motie sloot aan bij de aanpak die bij de vaststelling van de Kadernota Openbare Ruimte 2017 al was ingezet en vertaald werd in een integraal uitvoeringsprogramma (IUPB). Projecten waarvan de voorbereiding enige jaren geleden gestart is, kunnen het komende half jaar in uitvoering worden genomen.  

Bij de vaststelling van het jaarprogramma 2022 zal het college de ophoogprojecten apart inzichtelijk maken. In de Beheervisie 2022 wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de gevolgen van zettingen en hiermee samenhangende beheersmaatregelen.