Verschillende fracties tegen komst statushouders naar Passtoorsstraat

26-01-2016 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Verschillende fracties geven in de raadsvergadering aan tegen het collegevoorstel voor de opvang van nieuwkomers in de Willem Passtoorsstraat te stemmen. Christen Unie/SGP was de eerste, Leefbaar Schiedam nummer twee.

De motivatie van beide fracties is afwijkend. De Christen Unie vreest vooral rechtsongelijkheid tussen de verschillende asielzoekers; zij die direct vanuit een AZC een woning in de stad vinden, en de nieuwkomers die via de voorzieningen in de Willem Passtoorsstraat in Schiedam 'landen'.

Leefbaar Schiedam ziet vooral mogelijkheden om een alternatief te vinden voor de school tussen de flats en de nieuwbouwwoningen. “De zoektocht naar geschikte en beschikbare locaties gaat gewoon door”, aldus Arie Villerius namens Leefbaar. “Daar ligt mogelijk de oplossing.”

“We gaan hier zelf het wiel uitvinden”, stelde Andreas Rose, die eveneens aangaf tegen te gaan stemmen. Het wordt geen kleinschalige opvang, het wordt geen asielzoekerscentrum. “Is het op deze manier opvangen van de mensen barmhartig”, zo reageerde hij op kritiek van CDA-er Ad Hekman op de stellingname van Robert Berns van Christen Unie/SGP.

Ook Frans Hamerslag van Progressief Schiedam 'voelt mee met de heer Berns', waar het gaat om de kans op rechtsongelijkheid.Gerelateerd