Verkoop Eneco kan op 1 april een feit zijn

27-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam komt in Japanse handen

SCHIEDAM – De aandeelhouders van Eneco verwachten dat de verkoop aan Diamond Chubu Europe BV op woensdag 1 april afgerond zal zijn. Diamond Chubu is de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co.  

Dat deelt het college van burgemeester en wethouders mee aan de Schiedamse gemeenteraad. De raad stemde dinsdag 28 januari in met de verkoop van alle Schiedamse aandelen in Eneco Groep NV. De intentie daartoe had de raad al op dinsdag 9 april vorig jaar uitgesproken.

Een overgrote raadsmeerderheid nam een motie aan waarin het college werd verzocht een voorstel uit te werken voor de bestemming van de opbrengst, naar verwachting 42 miljoen euro. De raad wil dat er in de gemeentebegroting een aparte post komt voor de Eneco-gelden. Gedurende tien jaar moet er een aparte administratie zijn voor het beheer; tweemaal per jaar wil de raad door het college worden geïnformeerd over de mutaties.

De raad wil met bijna de helft van de Eneco-gelden (19 miljoen) de financiële positie van de gemeente versterken. Het college moet daartoe verschillende scenario’s uitwerken en deze bij de behandeling van de Zomernota voorleggen ter besluitvorming. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld aflossing van schulden en versterking van de algemene reserve.

Vijf miljoen wil de raad besteed zien aan innovatie en duurzame oplossingen binnen het sociaal domein. Voor gebiedsontwikkeling op meer plekken in de stad wordt 6,5 miljoen van de Eneco-middelen uitgetrokken, waarvan twee miljoen voor het vergroenen van de openbare ruimte.

Voor betaalbare, maar ook duurdere nieuwe woonvormen voor ouderen en mindervaliden is vijf miljoen beschikbaar. Vier miljoen gaat naar een duurzaamheidsfonds en het vereenvoudigen van de regelgeving om duurzaamheid te bevorderen. Eén miljoen mag naar speelplaatsen en sportieve openbare ruimte. Eén miljoen is beschikbaar voor een toekomstbestendige oplossing voor de voormalige bibliotheekruimte in het Stadserfcomplex en voor de verfraaiing van het Stadserf (het plein). Een half miljoen is dan nog beschikbaar voor sociale cohesie en nieuwe initiatieven om de Schiedammers nader tot elkaar te brengen.  

Het gaat uiteraard om extra middelen. Ook zonder de Eneco-gelden had de gemeente immers al uitgaven voor bovengenoemde bestemmingen in de begroting staan.