Vergunningplicht voor aanbieders deeltweewielers

28-04-2022 Nieuws Redactie

Deelscooters en deelfietsen worden steeds populairder; foto: Herman Kriek, gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Deelscooters en deelfietsen worden steeds populairder. Het aantal aanbieders van deze 'deeltweewielers' neemt dan ook toe. De gemeente Schiedam staat het aanbieden van deeltweewielers toe, maar stelt hieraan wel eisen. Daarom moeten aanbieders voortaan een vergunning hebben om in Schiedam actief te mogen zijn. Zo kunnen de scooters en fietsen worden gebruikt, terwijl overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Deeltweewielers zijn fietsen, scooters, bromfietsen, steps en bakfietsen, die met gebruik van een app op de mobiele telefoon tegen betaling kunnen worden gebruikt. Voor het gebruik van deeltweewielers en voor het parkeren ervan gelden dezelfde verkeersregels als voor overige tweewielers. Toch leidt juist het parkeren van deeltweewielers soms tot overlast, omdat ze op de verkeerde plek of op de verkeerde manier worden achtergelaten.

Daarom heeft de gemeente Schiedam een aantal regels vastgesteld en moeten aanbieders voortaan een vergunning hebben. Daarin staat waar deeltweewielers wel en niet mogen worden geparkeerd. Parkeren kan op het trottoir, het gaat dus niet ten koste van de parkeerruimte voor auto’s. In parken, zeer smalle woonstraten en grote loopgebieden mogen geen deeltweewielers worden neergezet. Deze gebieden worden elektronisch begrensd door middel van 'geofencing'. Gebruikers kunnen de deeltweewieler buiten de toegestane gebieden niet afmelden. Dit voorkomt voor een belangrijk deel de kans op parkeeroverlast of hinder. Als zich desondanks toch overlast voordoet, kunnen melders dit aangeven op de website van de aanbieder. 

Aan een vergunning voor het aanbieden van deeltweewielers is een maximumaantal gekoppeld. Aanbieders mogen niet meer deeltweewielers aanbieden dan het vergunde aantal. Binnen Schiedam worden maximaal twaalf vergunningen afgegeven, drie vergunningen per type deeltweewieler: deelfiets, deelscooter, deelbakfiets en deelstep. Voor deelsteps worden pas vergunningen verleend als het ministerie de elektrische step als bijzondere bromfiets heeft aangewezen. Op dit moment is het gebruik van de steps op de openbare weg nog niet toegestaan.

De gemeente monitort het gebruik van deeltweewielers in Schiedam en spreekt aanbieders aan als sprake is van het overtreden van de voorwaarden. Bij het regelmatig overtreden van deze voorwaarden kunnen vergunningen vroegtijdig door de gemeente worden ingetrokken. Aanbieders van deeltweewielers kunnen een vergunning aanvragen vanaf maandag 2 mei tot en met zondag 12 juni. Naar verwachting worden de vergunningen verleend in de tweede week van juli.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd