Vergrijzing onder watersporters oorzaak afblazen Gondelvaart

05-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Christien Bruggeman van het Algemeen OuderenVerbond hoort dat vergrijzing de verklaring is...

SCHIEDAM – Vergrijzing binnen de watersportverenigingen is de belangrijkste oorzaak dat de Gondelvaart dit jaar is afgeblazen als hoogtepunt van de Brandersfeesten Schiedam. 
Dat geven burgemeester en wethouders vandaag te kennen in antwoord op schriftelijke vragen van AOV-raadslid Christien Bruggeman. De watersportverenigingen hebben als belangrijkste deelnemers van de Gondelvaart bij Stichting Brandersfeesten Schiedam aangegeven dat vergrijzing binnen het deelnemersveld de verklaring is. “Volgens de waterverenigingen ontbreekt het aan animo bij de jongere generatie”, antwoordt het college van B & W.  

Christien Bruggeman stelde haar vragen snel nadat de voorzitter van de Brandersfeesten, Phons Ockerse, in een uitzending van Schie had laten weten dat de Gondelvaart ditmaal geen doorgang zou vinden.  

Het schrappen van deze nationale trekker heeft niets te maken met toelatingseisen, want die zijn er niet, zegt het college. Stichting Brandersfeesten had alle watersportverenigingen aangeschreven en ook sportverenigingen actief benaderd en bovendien een persbericht verspreid met een oproep om deel te nemen aan de Gondelvaart. Op de deadline van 12 augustus waren er echter slechts vier aanmeldingen, zegt het college.

Stichting Brandersfeesten heeft toen het college geïnformeerd dat het niet door kon gaan. Daarmee heeft de stichting voldaan aan haar verplichting om het de gemeente als subsidieverstrekker te laten weten als er activiteiten niet doorgaan waarvoor subsidie is gegeven.

Overigens geeft de gemeente subsidie voor het gehele programma van de Brandersfeesten. De gemeente gaat niet over de verdeling van de middelen binnen het evenement. De gemeente is geen medeorganisator, maar helpt het evenement met subsidie mogelijk te maken.  

Stichting Brandersfeesten en de gemeente Schiedam delen de mening van Christien Bruggeman dat de Gondelvaart goed is voor de promotie van Schiedam. “Echter, doorgang van de Gondelvaart in deze vorm blijft afhankelijk van deelnemers.” En: “Het bestuur van de Brandersfeesten zegt zich ervan bewust te zijn dat veel Schiedammers thans teleurgesteld zullen zijn.”  

Het college spreekt tegen dat de Gondelvaart in vorige jaren niet doorging omdat het geld aan andere activiteiten is besteed. “Dat is niet juist. De Gondelvaart is een aantal jaren niet doorgegaan in verband met de onderhoudstoestand en de renovatie van de kades van de Lange Haven.”  

Het college spreekt ook tegen dat de Taptoe is geschrapt. Het AOV zou dat van de Rijnmondband hebben vernomen, schreef het AOV-raadslid in haar vragen. “Dat is niet juist. Er is geen sprake van het schrappen van een taptoe. Sinds jaar en dag maakt de taptoe geen onderdeel meer uit van de programmering van de Brandersfeesten en het maakt ook geen onderdeel uit van het programma voor 2019.”

Behalve de Gondelvaart zijn geen onderdelen van de Brandersfeesten geschrapt, zegt het college. “Er zijn wel nieuwe activiteiten en samenwerkingspartners toegevoegd.”