Verbetering omgeving is van belang voor veiligheid station

21-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Tom Janssen klom in de pen over de onveilige situatie op en rond station Schiedam-Centrum

SCHIEDAM – De woningbouw op Schieveste en de Kop van de Singel zal een positief effect hebben op het veiligheidsgevoel in en rond Schiedam-Centrum, zoals ook de herstructurering van ’s-Graveland en de Spaanse Polder bijdraagt aan verlevendiging van het stationsgebied. 
Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Tom Janssen. Omgekeerd zal een ‘stevige verbetering’ van het station bijdragen aan de veiligheid in de omgeving. Een facelift van het station wordt door het college van B & W gezien als een noodzakelijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Schiedistrict.  

Janssen stelde eind januari schriftelijke vragen over de veiligheid en leefbaarheid op en rond het station, nadat een week eerder politieagenten en RET-medewerkers waren aangevallen door een groep van tien personen. “Veel Schiedammers maken zich al lang zorgen over de veiligheid en het veiligheidsgevoel op en rondom het station. Met name in de avond kan de sfeer er grimmig worden door de aanwezigheid van groepen hangjongeren”, schreef Janssen. De politie verrichtte overigens vier arrestaties na de aanval van donderdagavond 23 januari.  

Het college zegt de zorgen te delen over het door veel Schiedammers en bezoekers ervaren onveiligheidsgevoel op en rond station Schiedam-Centrum. “Ook dit jaar blijkt uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid die binnenkort wordt gepresenteerd, dat het stationsgebied als onveilige plek wordt benoemd”, antwoordt het college. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen, die de komende tijd onverminderd worden voortgezet. 
De politie en het Team Handhaving & Toezicht hebben een verhoogde alertheid in het gebied dat onderdeel is van het veiligheidsrisicogebied. Ze surveilleren zeer regelmatig. Er is cameratoezicht op het Stationsplein. “Ook worden binnen dit gebied, samen met partners zoals politie, RET en NS, periodiek gerichte acties uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid”, schrijft het college. “Er wordt door de wijkagenten regelmatig preventief gefouilleerd. Fout gestalde fietsen worden door Handhaving & Toezicht verwijderd. Onlangs is er nog een actie in burger uitgevoerd. De politie beoordeelt situationeel of aanwezige groepen overlast veroorzaken en weggestuurd moeten worden, op grond van de hiervoor genoemde artikelen in de APV. Dit leidt ook in de praktijk tot het regelmatig wegsturen van aanwezige groepen.”

“Het incident dat op 23 januari heeft plaatsgevonden is heftig en heeft veel impact gehad op de betrokken politiemensen en medewerkers van de RET. Een dergelijke aanval vinden wij onacceptabel”, vervolgt het college. “Tot nu toe betreft het een incident. Twee jaar geleden heeft er een incident plaatsgevonden met een grote groep jongeren bij het station, die via social media waren opgeroepen. Er is toen heel snel opgeschaald en de politie was snel ter plaatse. De geregistreerde criminaliteit bij het station is de afgelopen twee jaar stabiel.”  

Janssen had ook gevraagd of de eigenaar van het station in overweging wordt gegeven om muziek af te spelen op het station en een deel ervan slechts via poortjes toegankelijk te maken. Het college antwoordt dat ProRail eigenaar is van het station en daarmee verantwoordelijk is voor de inrichting. “De gemeente overlegt periodiek met ProRail over de mogelijkheden om de stationshal en de directe omgeving overzichtelijker en veiliger te maken. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met bereikbaarheid van de winkels in de stationshal en een verantwoorde (financiële) balans tussen verbeteringen op korte termijn en de meer structurele ingrepen voor de lange termijn.”