Veertien speelplekken in de avond nog verboden gebied

03-06-2020 Nieuws Kor Kegel

In een bijlage van de noodverordening van Ahmed Aboutaleb staan ook Schiedamse locaties

SCHIEDAM – Tussen zes uur ’s avonds en tien uur ’s ochtends blijken veertien speelvelden, voetbalkooien en voetbal- en basketbalvelden in Schiedam nog verboden gebied te zijn vanwege het coronavirus. 

Maandag werd de derde noodverordening voor de Rotterdamse regio van kracht, met op allerlei gebieden een versoepeling van de coronamaatregelen, maar in een bijlage van de verordening staan nog plekken opgesomd waar je ‘s avonds en ’s nachts niet mag komen. 
De plekken zijn aangewezen omdat ze potentiële ontmoetingsplaatsen zijn.  

Het gaat om het speelplein Van ’t Hoffplein in Schiedam-Oost, de speelvelden Frans Halsplein in Schiedam-West en Bernardus IJzerdraatsingel in Schiedam-Woudhoek, voorts om drie voetbalvelden in wijk Groenoord, te weten Jozef Oreliosingel, Johann Straussplein en Bachplein (tevens speelveld), en voor het overige de voetbalkooien en basketbalvelden aan de Baan in de binnenstad, Edisonplein, Marconiweg, Stationsstraat en Overschiesedwarsstraat in Oost, Willem Pijperstraat, Jozef Oreliosingel, Johann Straussplein (Vivaldilaan) en Bachplein in Groenoord, Göteborg in Sveaparken en Parkweg in Nieuwland. Met de laatste locatie wordt de Johan Cruyff Court bedoeld.  

Afgelopen weekend maakte de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn nieuwe noodverordening bekend, waarmee de twee eerdere verordeningen zijn komen te vervallen. Aboutaleb stelt die verordening overigens vast in zijn functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnond. Zijn derde noodverordening kent minder strenge bepalingen. Vandaag kwam de noodverordening binnen op de lijst van brieven aan de Schiedamse gemeenteraad en er blijkt een bijlage bij te zitten, waarop voornoemde locaties tot verboden gebied worden verklaard, behalve overdag.