Veel fietsen gestolen in Schiedam

17-05-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Schiedam is de niet-universiteitsstad met relatief de meeste aangiftes van fietsendiefstal in Nederland.

Dat blijkt cijfers van Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). In Schiedam deden vorig jaar op iedere duizend mensen, 9,6 aangifte van diefstal van hun fiets. Dat is flink minder dan in Delft, waar iedere duizend inwoners zorgden voor 15,7 aangiftes. Daarmee is die studentenstad koploper in Nederland. Na Delft volgen Enschede, Utrecht, Groningen en Leiden. Schiedam komt in de lijst samen met Amsterdam op plaats zeven/acht, nog voor nummer negen Rotterdam, waar 9,3 aangiftes per duizend inwoners bij de politie binnenkomen.

Loppersum sluit de rij, met 0,2 aangiftes op duizend mensen. Met ongeveer tienduizend inwoners betekent dit dat er in de Groningse gemeente vorig jaar twee keer bij de politie melding werd gemaakt van een gestolen fiets. Overigens komt het cijfer van 9,6 per duizend voor Schiedam dus uit op zo'n 750 gestolen fietsen.

Het totaalaantal aangiftes van fietsendiefstal is in Nederland vorig jaar met zo'n achttien procent gedaald, van 96.507 naar 78.962. Uiteraard is de vraag of dit ook betekent dat het aantal diefstallen met bijna eenvijfde is gedaald. AVc betwijfelt dit. De stichting vermoedt dat de drempel om aangifte te doen hoger is geworden toen het in juni 2016 bij het online aangifte doen verplicht werd met Digi D in te loggen. De politie acht de kans klein dat de aangiftebereidheid daardoor af is genomen. “Vrijwel iedereen heeft zo’n code, omdat je die ook voor andere zaken nodig hebt”, aldus een politiewoordvoerder. “Er is dus maar een hele kleine groep van bijvoorbeeld toeristen, die hierdoor afvalt.”

AVc gaat er vanuit dat het daadwerkelijke aantal fietsendiefstallen drie tot vier keer hoger ligt dan de aangiftes.

Dan zegt het aantal aangiftes per duizend inwoners dus iets over het aantal diefstallen, maar ook over de aangiftebereidheid. Beide cijfers kunnen per stad flink afwijken. Maar ook per jaar. Hoe vaak er bij de politie officieel melding wordt gemaakt van diefstal van een fiets is in Schiedam in de loop der jaren sterk wisselend. Zo was het cijfer aangiftes per duizend vorig jaar 7,7, maar in 2014 9,7. In Vlaardingen werd in 2017 een relatief lage 6,3 geboekt, maar in 2016 nog 9,3 en in 2014 zelfs 10,9. Rotterdam kwam in 2016 tot een cijfer van 10,8. Betekent een hoog cijfer nu veel diefstallen, of een hoge aangiftebereidheid?Gerelateerd