Vandaag: feest als op geen andere dag in Schiedam

19-02-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Het is vandaag feest in Schiedam als nooit tevoren: op geen dag in het jaar zijn er zo veel Schiedammers jarig als vandaag.

Voor tweehonderd stadgenoten mag vandaag lang-zal-hij-of-zij-leven gezongen worden.

29 Juli is ook een feestelijke dag hier ter stede, met 188 jarigen, of 27 september, met 191 stadgenoten die dan vieren weer een jaartje ouder te worden, of 3 oktober, als het 196 keer raak is, met hiephiep-hoera! Maar 19 februari, daaraan kan geen van de 365 dagen tippen. Alhoewel: opmerkelijk genoeg vieren 49 Schiedammers hun verjaardag over tien dagen – negentien plus tien – ja, dat is 29 februari, Schrikkeldag. Omdat die maar eens in de vier jaar voorkomt, zou je het aantal van 49 met vier kunnen vermenigvuldigen om te weten hoe populair de dag voor Schiedamse moeders was om te bevallen, en dan kom je dus ook bijna op tweehonderd uit.

Ook al is Schiedam toch best een grote gemeente, we zijn met te weinigen om de toevalligheidsfactor in het aantal geboortes op een dag uit te kunnen sluiten. Er zijn ‘seizoensinvloeden’- je kan zeggen dat december minder populair is om een kind op de wereld te zetten dan augustus – maar per dag is het toch behoorlijk lukraak: morgen zijn er maar 173 jarigen in Schiedam, gisteren waren het er 154.

Dat alles blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld zijn iedere dag in Nederland ruim 47 duizend mensen jarig. Van die 47 duizend zijn bijna 41 duizend in Nederland geboren. Het aantal in Nederland geboren jarigen is het hoogst in september (42,3 duizend per dag) en het laagst in december (38,7 duizend per dag). 25 September is de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. 1 Januari is de dag waarop we allemaal aan een nieuw jaar beginnen, maar waarop de minste mensen aan een nieuw levensjaar toe zijn: 31.993 Nederlanders.

Hoe zit dat bij de buren: Vlaardingen kende vorige week woensdag zijn meest feestelijke dag, toen maar liefst 207 Vlaardingers jarig waren. In Rotterdam doen de banketbakkers de beste zaken op 28 september, wanneer 1372 Rotterdammers jarig zijn.

Terwijl mensen die veel met gegevensbestanden en geboortedata werken, weten dat relatief veel mensen op 1 januari of 1 juli jarig zijn. Dat zijn met name mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar in landen waarin het aangeven van geboortes wat minder streng werd opgedragen en nageleefd. Dan kon het voorkomen dat er later maar een slag naar werd geslagen.

Dat een hausse aan jarigen op die twee sleuteldata in een jaar niet uit de CBS-cijfers naar voren komt, is verklaren uit het feit dat het statistisch bureau de gegevens gebruikte van mensen die op 1 januari 2019 in Nederland stonden ingeschreven en die in Nederland zijn geboren – in totaal gaat het om ruim veertien miljoen inwoners.

Uit de cijfers blijkt ook dat kerstkindjes relatief schaars zijn. Op 26 december zijn ‘maar’ 32999 Nederlanders jarig, op 25 december 35056. Ook 30 april en 5 mei kennen opvallend minder jarigen dan de dagen daar pal voor of na. Hier speelt vast mee dat dokters in het ziekenhuis ook zo hun vrije dagen hebben en dat vrouwen die het moment van geboorte een klein beetje kunnen bepalen omdat hun kindje operatief wordt gehaald hem of haar die vrije dag gunnen...


Gerelateerd