Van alle kinderen is acht procent niet gevaccineerd

16-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Jarle Lourens, bezorgd over de lage vaccinatiegraad

SCHIEDAM – Grote zorgen in de Schiedamse politiek dat in onze stad nog minder kinderen niet gevaccineerd zijn tegen onder andere de mazelen dan in Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. 
D66-gemeenteraadsleden Anouschka Biekman en Jarke Lourens hadden er begin april schriftelijke vragen over gesteld en uit de beantwoording door burgemeester en wethouders blijkt dat het college de zorgen deelt.  

Het is geen typisch Schiedams verschijnsel, maar in Schiedam is de vaccinatiegraad opmerkelijk laag. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in Schiedam slechts 92,2 procent van de kinderen ingeënt. In Rotterdam is dat 92,4 procent, in Vlaardingen 95,2 procent en in Maassluis 96,1 procent. In Nederland is de vaccinatiegraad de afgelopen jaren gedaald naar 92,9 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet 95 procent van de peuters in een regio zijn ingeënt om groepsimmuniteit te garanderen. Onder die grens neemt de kans op mazelen toe.  

Op woensdag 3 april kwam in het nieuws dat in een Haags kinderdagverblijf vier peuters met mazelen besmet waren geraakt. Twee van de vier waren niet ingeënt. Het aantal besmette personen in Nederland neemt toe: dit jaar alleen al vijftien gevallen en we zijn pas in mei. In voorgaande jaren ging het om tien tot twintig gevallen over het hele jaar, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn, Volksgezondheid en Sport) aan de Tweede Kamer.  

Steeds minder ouders laten hun kinderen inenten. De twee D66-raadsleden Anouschka Biekman en Jarle Lourens vinden dat alarmerend, want niet alleen zijn de mazelen gevaarlijk voor kinderen die bewust niet zijn ingeënt, maar ook peuters (tot veertien maanden) die te jong zijn om gevaccineerd te mogen worden. “Ouders die hun kinderen niet laten inenten brengen dus niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook de kinderen van anderen”, zegt het D66-duo.  

Het college van B & W deelt die zorg. Het college heeft zicht op de oorzaken. Voor een deel gaat het om goed geïnformeerde ouders die toch bewust ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten. Voorts zijn er ouders die er niet van te overtuigen zijn dat hun (soms geringe en/of eenzijdige) informatie en denkbeelden niet kloppen met de werkelijkheid, aldus het college. En: in een enkel geval spelen ook religieuze overwegingen een rol. 
Volgens het college speelt in Schiedam net als in elders in Nederland mee dat ouders en verzorgers steeds kritischer worden en minder vertrouwen hebben in de overheid en zich dus niet alles laten aanleunen wat van overheidswege geadviseerd wordt.  

In de regio Rotterdam-Rijnmond is de GGD wettelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten. De basis voor deze bestrijding is vaccinatie en de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma is in de Rijnmond opgedragen aan de stichting CJG Rijnmond, die daarvoor door de betrokken gemeenten gesubsidieerd wordt. CJG gaat uit van laagdrempelig vaccineren, niemand wegsturen, goede info en bevordering van een weloverwogen keuze. 
In Schiedam worden lokaal de landelijke maatregelen uitgevoerd; deze omvatten extra aandacht voor de doelgroep, extra oproepen en extra voorlichting, zowel telefonisch als tijdens de consultatie en tijdens huisbezoeken.