Vaker onbegrip over bekeuring

14-05-2020 Nieuws Kor Kegel

Overal word je gemaand afstand te houden. Wie het niet doet, riskeert een boete

SCHIEDAM – Grimmige situaties zijn vaker het gevolg van onbegrip bij de mensen die bekeurd worden omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat zegt burgemeester Cor Lamers. “Met enige zorg volgen we de komende dagen het gedrag van de mensen op straat. We beseffen dat het voor de gemiddelde inwoner moeilijk is bij te houden wat nu wel en nog niet mag, waardoor we vaker tegen ongewenste/verboden gedragingen denken aan te gaan lopen”, schrijft hij de gemeenteraad. 

“In situaties waarin wordt bekeurd merken we dat mensen geen begrip hebben voor de uitleg en ontaardt dat onbegrip vaker in grimmige situaties. De versoepeling die nu is afgekondigd legt nog meer verantwoordelijkheid bij onze inwoners en ondernemers. De aanpak van het coronavirus doen we echt samen. Door de versoepeling zullen we vooral op excessen gaan controleren. We treden op bij nieuwe excessen maar ook op bestaande probleemlocaties”, kondigt de burgemeester van Schiedam aan.  

Met de versoepeling doelt hij op de op woensdag 6 mei door het kabinet aangekondigde verruiming van de coronamaatregelen. Enkele zijn afgelopen maandag ingegaan (scholen weer open), andere gaan op maandag 1 juni in. De versoepeling is verwerkt in de noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het heeft invloed op meerdere facetten van de aanpak in Schiedam.  De gemeente is niet altijd verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de maatregelen. Bij zwembaden ligt het toezicht bij de verantwoordelijke inspecties. Dat geldt ook voor contactberoepen (zoals kappers) en voor onderwijsinstellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de gang van zaken in verpleeghuizen en woonvormen.  

Lamers: “Schiedam doet het goed, maar nog niet goed genoeg. Net zoals voorgaande weken houden de meeste mensen zich gelukkig nog steeds netjes aan de anderhalve meter afstand, maar er moet nog altijd veel worden opgetreden.” 

“Het sporten onder begeleiding verloopt wel goed. We zien dat de mensen de regels respecteren en dat de jongeren blij zijn om weer te mogen sporten. In de periode van 1 tot en met 10 mei zijn desalniettemin nog 102 boetes uitgeschreven voor overtredingen van de noodverordening, waarmee tot nu toe in totaal 521 boetes zijn uitgedeeld. De politie heeft in de afgelopen tijd in totaal 71 boetes uitgeschreven. Daarbij moet worden opgemerkt dat het team Toezicht & Handhaving vrijwel geheel met coronahandhaving bezig is en de politie ook nog andere ordehandhavingstaken verricht.” 

“Helaas”, zegt Lamers, “zien we dat er mensen zijn die meerdere keren een boete krijgen. Het afgelopen weekend werd iemand zelfs een vierde keer bekeurd omdat hij blijkbaar weer geen gehoor wenst te geven aan de coronamaatregelen. Door de op 6 mei aangekondigde versoepeling van de maatregelen van ‘blijf thuis’ naar ‘vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand’ was het tijdens het Moederdagweekend al merkbaar drukker op straat.”  

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook in Schiedam voor kosten gezorgd. Dat was in de begroting 2020 niet voorzien. Er is voor 200.000 euro aan kosten gemaakt, wat door de gemeenteraad achteraf geaccordeerd zal worden. Burgemeester Lamers: “Het is de vraag of deze kosten uiteindelijk bij de gemeente blijven. Overleg over compensatie tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is inmiddels gestart. Daarnaast kunnen bepaalde kosten direct in rekening worden gebracht bij zorgverzekeraars of de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.” 

Eerder had Lamers de gemeenteraad geïnformeerd over maatregelen die bedoeld zijn om ondernemers te ondersteunen. Bijvoorbeeld uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen. Uitstel kan ook gelden voor andere gemeentelijke vorderingen. Naar verwachting leidt dat tot meer kwijtschelding en oninbare posten. De financiële omvang hiervan is nog niet te bepalen, zegt de burgemeester.