Vakbondsliedenbuurt wordt geraadpleegd over parkeren

10-05-2018 Nieuws Kor Kegel

Bij vergunningparkeren horen ook kraskaarten voor bezoekers

SCHIEDAM – Er komt een eerste buurtraadpleging over betaald parkeren en vergunningparkeren. De Vakbondsliedenbuurt in Nieuwland krijgt de primeur. De gemeente Schiedam wil te weten komen hoe de wijkbewoners en ondernemers denken over het introduceren van betaald parkeren en vergunningparkeren.  

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat als de helft plus één voor de invoering van betaald parkeren is, dat ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Tevens heeft het college van B & W besloten dat als er elders in Schiedam ook zulke buurtraadplegingen gehouden gaan worden, eveneens het criterium geldt dat de helft plus één voorstander moet zijn, anders gaat het betaald en vergunningparkeren niet door.

In de verkiezingscampagne gaven de lijsttrekkers in maart aan dat betaald parkeren alleen ingevoerd mag worden als er draagvlak bestaat in de desbetreffende wijken en buurten. Het besluit tot de buurtraadpleging in de Vakbondsliedenbuurt tussen de Parkweg en de Willem Passtoorsstraat is nog genomen door het oude college. De nieuwe wethouders treden donderdagavond aan.