Urbannerdam bouwt zeven woningen Lange Achterweg

18-06-2021 Nieuws Kor Kegel

De openbare tuin aan de Lange Achterweg maakt plaats voor nieuwbouw. Links aan het begin van de Lange Achterweg zien we een stukje Hoogstraat. Foto: Streetview

SCHIEDAM – De bewoners van De Lindenhof krijgen nieuwe overburen, het Stedelijk Museum Schiedam krijgt er achterburen bij. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk besloten een koopovereenkomst aan te gaan met Urbannerdam voor de bouw van zeven stadswoningen aan de Lange Achterweg.  

Vijf gezinswoningen komen op rij tegenover het voormalige weeshuis, waar tijdelijk een ‘openbare tuin’ was ingericht. De twee andere woningen komen op het pleintje achter het museum. Hier is plek voor een beneden- en een bovenwoning van elk twee bouwlagen. Tussen de twee bouwpercelen in staan de woningen Lange Achterweg 17-21 die altijd aan de slopershamer ontkomen zijn.  

“Het is een leuk kleinschalig plan voor zeven energiezuinige woningen”, zegt Urbannerdam op zijn website. Iedere koper kan met de architect binnen het getekende casco de eigen plattegrond zelf ontwerpen en zo de woning naar eigen wens laten maken. De afbouw van de woning kan door de aannemer gedaan worden, een koper kan de afbouw ook zelf doen. 

Het is wonen temidden van winkels, horeca en cultuur. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Het schetsontwerp is nagenoeg afgerond. Binnenkort is bekend hoe de (casco) woningen eruit gaan zien en wanneer deze woningen in verkoop gaan. Urbannerdam heeft het project ontwikkeld met Atelier Ruim Denkers (ARD) in nauw overleg met de gemeente Schiedam.  

Urbannerdam is een adviesbureau dat corporaties, overheden, bewoners- en huurdersorganisaties en kopersverenigingen adviseert en begeleidt op diverse werkvelden van volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en projectontwikkeling. Je ziet daaraan dat het bureau voortkomt uit het ooit roemruchte Steunpunt Wonen in Rotterdam, waar architecten als bewonersadviseurs werkten ten tijde van de Rotterdamse stadsvernieuwing. Bezuinigen op de bewonersondersteuning maakte dat het Steunpunt Wonen moest omschakelen, maar het meedenken met bewoners is altijd stevig in de organisatie verankerd gebleven. Het zwaartepunt van de opdrachten van Ubannerdam ligt in het zuidwesten van de Randstad Holland.  

Het college van B & W van Schiedam maakt de aantekening dat wethouder Duncan Ruseler niet heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming over de koopovereenkomst.