Uitbreiding stallingen moet fietsgebruik stimuleren

16-02-2022 Nieuws Redactie

Voor fietsers is het belangrijk dat zij hun tweewieler goed kunnen stallen bij hun bestemming; foto: stock


SCHIEDAM - De fiets en de fietser zijn speerpunten in het mobiliteitsbeleid voor de gemeente Schiedam. Veilige stallingsvoorzieningen worden flink uitgebreid en de gemeente wil het beheer hiervan beter organiseren. Schiedam heeft het bedrijf Spark gevraagd de beheeropgave vorm te geven en de aanbesteding te begeleiden.

De Rotterdamse regio investeert de komende jaren volop in infrastructuur voor de fiets. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van de Metropolitane Fietsroute Westland-Rotterdam. Deze fietsroute verbindt Schiedam met de regio en de gemeente stimuleert hiermee het fietsgebruik.

Voor fietsers is het belangrijk dat zij hun tweewieler goed kunnen stallen bij hun bestemming en later ook weer op dezelfde plek terugvinden. Daarom werkt de gemeente de komende jaren aan een flinke uitbreiding van veilige stallingsvoorzieningen. Zodat met name de fiets bij de woning kan staan in plaats van de auto. Maar die voorzieningen moet je na aanleg ook in goede staat houden en beheren. Schiedam wilde daarom het beheer van fietsenstallingen beter organiseren en heeft het bij een gespecialiseerde marktpartij ondergebracht. De gemeente Schiedam heeft Spark gevraagd de beheeropgave vorm te geven en daarvoor de aanbesteding samen met het team inkoop te begeleiden. Het bedrijf Biesieklette uit Den Haag gaat de komende jaren het beheer uitvoeren.