Twijfels aan uitleg van hoogheemraadschap

16-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Delfland had over de staat van de es een second opinion moeten vragen, vinden de critici

MIDDEN-DELFLAND – De Bomenstichting en de Midden-Delfland Vereniging twijfelen ‘volop’ aan de uitleg van het Hoogheemraadschap van Delfland over de illegaal gekapte es aan de Commandeurskade bij het dorp Maasland. 

Het aan de Phoenixstraat 32 in Delft gevestigde waterschap liet gisteren weten dat zijn boomexpert had geconstateerd dat de zeer oude es leed aan een agressieve schimmelziekte, de essentaksterfte. 
Maar Delfland had er een neutrale deskundige bij moeten betrekken om rapport op te maken, vindt Piet van der Eijk namens de stichting en de vereniging. “Het is een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt´, zegt hij. Als er een onafhankelijk onderzoek was geweest, was het controleerbaar of de es inderdaad doodziek was. “Er is nu niks, de boom is weg”, luidt zijn klacht.  

Dat de Bomenstichting en de Midden-Delfland Vereniging twijfelen aan de uitleg van het hoogheemraadschap, heeft Delfland “helemaal over zichzelf afgeroepen”. Piet van der Eijk: “Het had Delfland gesierd als ze hun stommiteit dat ze geen kapvergunning hebben aangevraagd, hadden toegegeven”, zegt hij. Er is niet eens een aanbod geweest om aan herplant te doen – en dat was toch wel het minste geweest, als de bijzonder waardevolle boom echt had weg gemoeten.  

De es, die bij het oude gemaal van de Commandeurspolder stond, was een ‘beroemde’ boom en niet alleen omdat hij bij een geliefd wandel- en fietspad stond, maar vooral ook omdat een foto van de boom op de omslag stond van een boek over bijzondere bomen in Midden-Delfland, te weten ‘Knotwilgen en andere kanjers’, vorig jaar uitgegeven door de Midden-Delfland Vereniging. Het betrof een inventarisatie van vijfhonderd waardevolle bomen in het cultuurhistorische veenweidelandschap van Midden-Delfland.