Tuindorp verwerpt kritiek van college

15-04-2021 Nieuws Kor Kegel

De voormalige Sint Martinusschool gezien vanaf het schoolplein. Foto: Joop Binkhorst

SCHIEDAM – Het liet zich aanzien dat Tuindorp zou reageren. Burgemeester en wethouders van Schiedam waren eind maart met een opmerkelijke beschuldiging gekomen, namelijk dat er contrasten zijn tussen het formele en het informele contact dat het college met de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp heeft. Het college van B & W verweet Tuindorp niet eenduidig te zijn.  

Het was glashelder dat Tuindorp zich dat niet zou laten aanleunen. Toch heeft het een kleine twee weken geduurd voordat de vereniging schriftelijk antwoordde. Het bestuur wilde eerst goed nagaan waarop het college zich kon baseren met de kritiek dat de vereniging niet eenduidig reageerde op het bouwplan voor de locatie Iepenlaan, waar de voormalige Sint Martinusschool gesloopt zou moeten worden.  

Er is tweemaal contact geweest tussen het college en Tuindorp. De eerste keer was op woensdag 9 december in het stadskantoor, waar – toen nog wethouder – Fahid Minhas en de projectleider Kansen in de Stad, Alexander Pieters, de vereniging informeerden over wat het college voor ogen stond met de schoollocatie. De tweede keer was op afstand, via Teams, en zo werden waarnemend voorzitter Dik Schenk en Wil Binkhorst van de vereniging geïnformeerd over het collegebesluit dat gekozen was voor het bouwplan van 2D Vastgoed en De Langen & Van den Berg Vastgoed voor de realisatie van achttien grondgebonden woningen op de plaats van de Martinusschool. 

Ondanks dat sloop van de school gevoelig ligt, waren het plezierige gesprekken, want je hoeft niet meteen ruzie te krijgen als iets je niet bevalt. Vermoedelijk hebben wethouder Minhas en projectleider Pieters uit de goede sfeer afgeleid dat Tuindorp zich wel in de herontwikkeling aan de Iepenlaan kon vinden. Dat de wijk- en bewonersvereniging Tuindorp vervolgens kwam met bezwaren en een breed ondersteunde petitie tegen de sloop van de school, zal het college bevreemd hebben. 

Hier zien we dat een enthousiaste wethouder die niet meteen tegenspel krijgt, al gauw denkt dat zijn gesprekspartners erin meegaan. Maar wie Dik Schenk en Wil Binkhorst een beetje kent, weet dat ze nooit zonder overleg met de andere bestuursleden en zonder terugkoppeling naar de wijkbewoners toe zouden instemmen met een plan waarvan je kunt voorspellen dat het omstreden is. Ze hebben niet meer gedaan dan beleefd kennis nemen van wat de gemeente van plan was. Dat er later kritiek kwam op wat het college wilde, wil niet zeggen dat Tuindorp niet eenduidig is geweest. Minhas en Pieters zullen het niet leuk hebben gevonden, maar de kritiek van het college dat er contrasten zijn in het formele en informele contact met Tuindorp lijkt ingegeven te zijn door iets willen horen wat niet gezegd is.  

Zo ziet Tuindorp het. Gisteren kwam de reactie van de wijk- en bewonersvereniging op de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad. Het is een afschrift van de brief aan het college, waarin staat: “Uw opmerking over informele en formele contacten kunnen wij niet goed plaatsen. Wij hebben niet de indruk dat er in onze contacten met u complicaties zijn opgetreden. Wij vertegenwoordigen de mening van onze bewoners van Tuindorp. Hun stem is bepalend voor ons.” 

Tuindorp is dan ook teleurgesteld over de beschuldiging van het college. De vereniging schrijft: “Wij zijn niet van zins een andere houding aan te nemen dan een constructieve. Wij blijven met iedereen in gesprek aangezien de herontwikkeling nog wel wat tijd in beslag zal nemen. Deze constructieve samenwerking hangt ook af van wederzijdse informatie en vertrouwen.”  

Dat neemt niet weg dat Tuindorp óók kritisch is. Een verzoek om onderzoek naar de monumentale of beeldbepalende waarde van de Martinusschool door Restauro Architecten in Den Hoorn is door het college afgewezen. Restauro noemde de school onlosmakelijk verbonden met het planologisch ontwerp voor Tuindorp. De school is de ziel van de wijk, zei Restauro. Maar daar wil het college niets van horen.  

Een brief van donderdag 14 januari zag Tuindorp niet door het college beantwoord. Wel zei het college er wat van dat de vereniging een aantal vragen opnieuw stelde – maar dat komt dus daardoor.  

Het is duidelijk dat een meerderheid van de Tuindorpers tegen sloop van de school is – overigens pleitte de Historische Vereniging Schiedam voor plaatsing op de monumentenlijst – en dat renovatie van de school, de voorkeur krijgt, mits er betaalbare seniorenhuisvesting komt. En betaalbaar, dat ziet de vereniging niet in het geselecteerde bouwplan: “Door de prijsstelling zijn wij ervan overtuigd dat er geen sprake zal zijn van doorstroming in Tuindorp. De draagkracht van de bewoners uit Tuindorp, waarvan u denkt grote woningen in te ruilen voor huizen in het te bouwen segment, zal ontoereikend zijn.”  

Tuindorp heeft van het college niet te horen gekregen waarom renovatie niet zou kunnen. De geselecteerde projectontwikkelaars zien er niets in, maar dat is geen argument, vindt Tuindorp. De vereniging wil heldere uitleg van het college.