Transformatie van Nieuw-Mathenesse kan beginnen

01-10-2021 Nieuws Redactie

Dinsdag stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse fase één; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam kan starten met de transformatie van Nieuw-Mathenesse.

Dinsdag stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse fase één. In deze fase ligt het accent op het toevoegen van zo'n duizend woningen in het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse, met ook volop ruimte voor de in het gebied gevestigde distillateurs.

Wethouder Antoinette Laan van Wonen ziet veel mogelijkheden voor zowel wonen als werken in het gebied. “Nieuw-Mathenesse wordt een woonomgeving die onderscheidend en nieuw is voor Schiedam. De gunstige ligging tegen het centrum aan en het historische karakter van het gebied bieden volop mogelijkheden om het te ontwikkelen tot een eigentijds gebied. Meer groen maakt het gebied aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven, toekomstige bewoners en bezoekers. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan onze gemeentelijke doelstellingen én de regionale afspraken op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit.”

Nieuw-Mathenesse kent vier deelgebieden die in twee fases worden aangepakt. In de eerste fase is dat het noordelijk deel van het gebied, dat bestaat uit het VROM-terrein, de glasfabriek, de Van Deventerdriehoek en het Distilleercluster. De tweede fase betreft de Gustoweg en de Nieuwe Maas.

In fase één ligt het accent op het toevoegen van zo'n duizend woningen in het noordelijk deel. Voor de distillateurs die in het gebied zijn gevestigd blijft er volop ruimte. In het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse zal veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Inmiddels hebben de ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok het terrein van de glasfabriek gekocht. Zij zullen naar verwachting in 2023 starten met de eerste ontwikkelingen, nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld.

In het Ruimtelijke Raamwerk staat beschreven hoe en op welke wijze Nieuw-Mathenesse zich gaat ontwikkelen tot 2035 op het gebied van de stedenbouw, werkgelegenheid, infrastructuur, openbare ruimte en duurzaamheid. Daarnaast is het raamwerk een leidraad voor initiatieven van ontwikkelaars en als onderlegger voor wijziging van het huidige bestemmingsplan. Met het vaststellen van fase één van het Ruimtelijk Raamwerk is een eerste stap gezet naar transformatie van het noordelijke deel en het distilleercluster van het gebied.Gerelateerd