Tien tips voor een groener Schiedam

30-03-2018 Nieuws Kor Kegel

Natuurmonumenten en de vereniging van hoveniers en groenbeheerers VHG pleiten voor meer diversiteit in het bomenbestand

SCHIEDAM – De lijsttrekkers gaven voorafgaand aan de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen te kennen dat ze de komende vier jaar en voor de verdere toekomst een groener Schiedam willen. Ondanks dat Schiedam nog duizenden huizen moet bouwen in de periode tot 2040, zien ze kansen voor groenontwikkeling. En nu springt Natuurmonumenten bij met tien tips om de stad inderdaad groener te krijgen.  

 “Er zijn heel veel manieren om je gemeente verder te vergroenen en mooier te maken. Dat is belangrijk, want mensen waarderen groen en natuur. Gemeenten kunnen hierin voorzien door een actief groenbeleid te voeren. Door groen en natuur te koppelen aan maatschappelijke thema’s zijn er veel win-winsituaties te creëren”, schrijft directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten in een brief aan de Schiedamse gemeenteraad. De brief is mede verzonden namens branchevereniging VHG.
“Deze tips zijn bedoeld als inspiratie om natuur een belangrijkere plek te geven in de collegeakkoorden. Wat ons betreft zijn ze ook een op een over te nemen in beleid.”  

1. Introduceer financiële prikkels om vergroening te stimuleren. Beloon investeerders in het bijdragen aan oplossingen, bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve prikkels.  

2. Laat groene ambitie leidend zijn in aanbestedingscriteria. Nu zien we nog te vaak dat in gebiedsontwikkeling uiteindelijk gegund wordt op de laagste prijs, waardoor aannemers maatregelen als groene daken niet in hun voorstellen kwijt kunnen.  

3. Verplicht groene daken op publiek gefinancierde gebouwen. Deze methode wordt onder andere toegepast in Chicago.  

4. Draai bewijslast om. Een projectontwikkelaar moet kunnen aantonen waarom er geen groen dak wordt aangelegd. Deze methode wordt toegepast in Londen.  

5. Groen is mooier als je ervan kunt genieten. Daarom kijkt de gemeente samen met sportverenigingen, wandelverenigingen en bewoners waar verbetermogelijkheden zijn voor ontsluiting van natuur.  

6. Stel bij de langjarige ruimtelijke planning groen centraal. In gebieden waar mogelijk in de toekomst stedelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden, moet eerst het groen worden ingepland voordat er wordt gebouwd. Deze werkwijze wordt verankerd in de omgevingsvisie.  

7. Rondom zorginstellingen wordt de omgeving groener gemaakt door (dak)tuinen en plantsoenen in te richten; patiënten hebben veel baat bij een groene omgeving. 

8. Zet in op het multifunctioneel gebruiken van gemeentelijke natuurgebieden. Kijk bijvoorbeeld naar combinaties met waterberging en recreatie. Dat resulteert in functiecombinaties, waarbij natuur meerwaarde oplevert en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het robuuster maken van natuur en groen.  

9. Introduceer levende tuinen in de gemeente. Het concept De Levende Tuin vertelt het volledige verhaal waarom onze omgeving moet vergroenen.  

10. Investeer in tiny forests: kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt geplant om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) bracht dit idee naar Nederland.

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date