Thuiswerken leidt tot extreme parkeerdruk - en meer boetes

11-04-2020 Nieuws Kor Kegel

Cemil Kahramanoglu vindt dat de gemeente gedurende de coronacrisis coulant moet zijn

SCHIEDAM – Cemil Kahramanoglu heeft nog geen antwoord op zijn schriftelijke vragen, maar daar hebben burgemeester en wethouders een termijn voor van zes weken en die zijn nog niet om. Maar in Schiedam-West wachten de bewoners met spanning af. Door de Coronacrisis blijven meer mensen thuis. Dat heeft nu ook overdag de parkeerdruk die er normaal alleen ’s avonds en ’s nachts is. Veel bewoners zoeken in de nabijheid van hun huis een alternatieve parkeerplek. En dat levert veel bekeuringen op.  

Kahramanoglu heeft als gemeenteraadslid van Denk gehoord dat er in deze periode intensiever wordt gehandhaafd, met als gevolg een ongekend hoog aantal parkeerboetes. Hij is zich ervan bewust dat veiligheid altijd gewaarborgd moet worden en dat fout parkeren de veiligheid in gevaar kan brengen, maar hij heeft tegelijk begrip voor de situatie van de wijkbewoners van west die hun auto’s niet kwijt kunnen.

“Denk Schiedam is van mening dat de gemeente, zeker in tijden van crisis, de nodige coulance dient te tonen en samen met de bewoners dient te werken aan een werkbare situatie. De bewoners willen heel graag in parkeervakken parkeren, maar kunnen dat niet omdat er gewoonweg geen parkeerplekken zijn”, schrijft Kahramanoglu. De problemen omtrent het parkeren in verschillende wijken in Schiedam is niet nieuw. Afgelopen jaar heeft de politiek er op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. In de tussentijd zijn er (tijdelijk) extra parkeerplekken gerealiseerd en dat biedt ruimte voor de inwoners van west.  

Maar nu met de Coronacrisis veel mensen noodgedwongen thuiswerken, staan er veel auto’s op plekken die niet als parkeerplaats bestemd zijn. Kahramanoglu vraagt het college van B&W of het zicht heeft op de toegenomen parkeerproblematiek in Schiedam-West. Hij wil ook weten of het klopt dat er sinds de coronacrisis meer handhaving plaatsvindt. En als dat zo is, waarom? 

Hij vraagt het college of er andere oplossingen zijn dan bekeuringen uitdelen en hij vraagt het college coulant te zijn en uitsluitend te handhaven bij echt onveilige situaties.

Uit nader onderzoek blijkt hem dat de gemeente bewoners doorgeleidt naar parkeerplekken aan de rand van de wijk. Maar tevens blijkt dat nu ook de desbetreffende locaties inmiddels te kampen hebben met parkeerproblemen. Hij vraagt of het college dat kan bevestigen.