Theater aan de Schie wil tot de top behoren

20-01-2020 Nieuws Kor Kegel

Cultuurwethouder Duncan Ruseler krijgt het visiedocument over de toekomst van Theater aan de Schie overhandigd door theaterdirecteur Rob Roos

SCHIEDAM - Theater aan de Schie wil doorgroeien en tot de vijfentwintig grootste theaters van Nederland behoren. Al tweeëntwintig jaar is Theater aan de Schie één van de belangrijke pijlers van het culturele leven in Schiedam. Om inzichtelijk te krijgen hoe Theater aan de Schie toekomstbestendig wordt en waar mogelijkheden en vooral kansen liggen heeft Theater aan de Schie een visiedocument geschreven, met de titel: Script voor de toekomst. Dit visiedocument is vanmiddag door theaterdirecteur Rob Roos formeel overhandigd aan wethouder Duncan Ruseler.  

Het theater presenteert al zeven jaar op rij, ook tijdens de crisisjaren, groei- en succescijfers en kent landelijk toenemende belangstelling. Dat succes wil Theater aan de Schie voortzetten en verder uitbouwen. Om dat te bereiken heeft Theater aan de Schie zijn toekomst in beeld gebracht. “Vooruitkijken!” zegt Rob Roos.

Schiedam groeit en Theater aan de Schie groeit mee. Het document noemt zes ambities: groei van het grote en kleine zaalaanbod, realisatie van een stadsfoyer die overdag en voor iedereen met vrij toegang geopend is, de ontwikkeling van een productiehuis in samenwerking met De Stokerij, groei in cultuureducatie zodat meer kinderen onder schooltijd het theater bezoeken, een betere positionering op de zakelijke markt om inkomsten te verhogen en die kwaliteit bieden om tot de vijfentwintig grootste theaters van Nederland te behoren.  

“Schiedam zit in de lift en Theater aan de Schie ook”, zegt Roos. “Onze gepresenteerde toekomstvisie laat zien wat nodig is om Theater aan de Schie door te ontwikkelen, zodat het theater kan blijven bijdragen aan de sterke culturele identiteit van Schiedam. Cultuur is van oudsher een sociaal bindmiddel. De grote interesse van buitenaf om in Schiedam te komen wonen is explosief toegenomen. Een groot deel van deze nieuwkomers kiezen voor Schiedam vanwege haar succesvolle, representatieve en onderscheidende cultuurvoorzieningen.”

Theater aan de Schie is op tal van manieren met Schiedam verbonden. Het theater levert als cultuurproducent niet alleen een steeds grotere bijdrage aan het gevarieerde culturele klimaat van de stad, maar versterkt tevens de ambities van de stad op het vlak van stedelijke economie en ondernemersklimaat, stadspromotie, educatie, kunst en cultuur, inclusiviteit en samenleving.

“De aanwezigheid van een brede culturele sector, in welke stad dan ook, is naast de positieve uitwerking op het vestigingsklimaat, een belangrijke voorwaarde voor het creëren van broedplaatsen voor nieuw talent en ontwikkelplekken voor de creatieve sector. Schiedam heeft landelijk opererende cultuurinstellingen, waaronder Theater aan de Schie. En ze zijn succesvol. Het landelijke effect ervan staalt zeer positief af op het imago van Schiedam. Dat feit heeft zich intussen ruimschoots bewezen. Schiedam groeit en Theater aan de Schie groeit mee.”