Terugkeer van B & W naar aanvankelijke portefeuilles

18-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Nu Duncan Ruseler wethouder is, kan het college de taken herverdelen

SCHIEDAM – Met de benoeming van Duncan Ruseler tot wethouder voor het AOV is er ook een eind gekomen aan een tijdelijke herverdeling van de portefeuilles. Na het vertrek van AOV-wethouder Catelijne de Groot elf weken geleden was het noodzakelijk dat haar taken werden waargenomen door de overige leden van het college van B & W – en dat hoeft nu niet meer.  

Wethouder Ruseler kan gewoon beginnen aan het takenpakket van zijn voorgangster. Hij wordt verantwoordelijk voor financiën, concerncontrol, gemeentelijke dienstverlening, gemeentearchief en cultuur en media.

In de voorbije maanden deed burgemeester Cor Lamers er het gemeentearchief en de gemeentelijke dienstverlening bij, naast zijn ‘normale’ portefeuille. De eerste loco-burgemeester, Fahid Minhas, deed er tijdelijk financiën en control bij. Wethouder Jeroen Ooijevaar deed tijdelijk bestuurlijke vernieuwing en bedrijfsvoering. Wethouder Marcel Bregman ontfermde zich elf weken over cultuur en media. Die taken kwamen bovenop hun portefeuilles.  

Op de website van de gemeente Schiedam staat op dit moment nog dat wethouder Ooijevaar er volksgezondheid bij heeft, maar gezondheid zit bij CDA-wethouder Patricia van Aaken. Op de website is het collegebesluit van afgelopen woensdag nog niet verwerkt, evenmin als de benoeming van Duncan Ruseler tot wethouder, afgelopen dinsdag in de gemeenteraad. Hij wordt nog niet als wethouder opgevoerd en de tijdelijke portefeuilleverdeling is nog zichtbaar. Maar dat is achterhaald doordat het college van B & W woensdag in een extra vergadering besloot om terug te keren naar de aanvankelijke portefeuilleverdeling, zoals overeengekomen bij het coalitieakkoord halverwege vorig jaar.  

Het college heeft de portefeuilleverdeling nog eens expliciet omschreven in een brief aan de gemeenteraad.  

Burgemeester Lamers is verantwoordelijk voor algemene zaken, juridische zaken en communicatie, bestuurlijke en raadsaangelegenheden, integriteit en algemeen beleid; openbare orde en veiligheid, regionale aangelegenheden; internationale (Europese) betrekkingen en organisatieontwikkeling.  

VVD-wethouder Fahid Minhas is verantwoordelijk voor bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, maritieme ontwikkeling, bedrijventerreinen en sport.  

Jeroen Ooijevaar, wethouder voor GroenLinks en Progressief Schiedam, is verantwoordelijk voor infrastructuur, openbare ruimte en recreatie, regionaal groenbeleid, milieu, natuur en dierenwelzijn, Open Schiedam, personeel en diversiteit en inclusie (gelijkwaardigheid in een multiculturele samenleving).  

D66-wethouder Marcel Bregman is verantwoordelijk voor werk en inkomen, (kennis)economie, wijkregie, binnenstad, stadspromotie en toerisme, en vastgoed en grondzaken.  

CDA-wethouder Patricia van Aaken (CDA) is verantwoordelijk voor jeugd, zorg, welzijn en gezondheid en onderwijs.  

Alle wethouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor duurzaamheid. Vanuit hun takenpakket hebben ze de taak om verduurzaming na te streven waar mogelijk. 
Meer leden van het college waren ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie, tevens stadsvisie, maar die taak wordt niet meer specifiek genoemd in de opsomming van verantwoordelijkheden. 
Het college heeft woensdag tevredenheid uitgesproken dat het AOV erin geslaagd is om in twee maanden tijd een opvolger te vinden van Catelijne de Groot. De nieuwkomer in het college was geen lid van het AOV, maar wel bij die partij bekend als iemand met gemeenschappelijk gedachtegoed.  

Bij afwezigheid van een of meer wethouders is de onderlinge vervanging als volgt: wethouder Minhas wordt vervangen door wethouder Ooijevaar, die vervangen wordt door wethouder Bregman; die vervangen wordt door wethouder Van Aaken, die vervangen wordt door wethouder Ruseler, die vervangen wordt door wethouder Minhas, zodat als Ooijevaar, Bregman, Van Aaken en Ruseler afwezig zijn Minhas zichzelf vervangt (beetje wiskunde tot besluit).