Tachtig controleurs houden actie niet voor niets

09-11-2019 Nieuws Redactie

Foto: FlashphotoNL


SCHIEDAM - De controle gistermiddag en -avond op de Burgemeester Van Haarenlaan en rond de Parkweg heeft gezorgd voor tien inbeslaggenomen auto's.

Politie, gemeente Schiedam, Belastingdienst, douane, Stedin, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) ondermijnende criminaliteit en enkele andere organisaties hielden in Nieuwland een onaangekondigde actie. In totaal tachtig medewerkers van de betrokken diensten controleerden auto's en inzittenden, waarbij ook werd gekeken naar eventuele belastingschulden.

Gedurende de actie werden ongeveer honderd voertuigen voor controle naar parkeerplaatsen aan de Willem Passtoorsstraat geleid. In een kwart van de gevallen leverde dat een reden op om verder te zoeken. De tien auto's die in beslag werden genomen waren vooral eigendom van mensen met een belastingschuld. Wegens een wederrechtelijk verkregen voordeel van 69.000 euro nam de politie een Mercedes C220 in beslag.

De Belastingdienst inde in totaal 27.024 euro aan belastingen. In één geval legde een bestuurder maar liefst 4.460 euro contant op tafel.

De politie haalde één automobilist van de weg wegens rijden onder invloed van drugs, een andere reed zonder rijbewijs.

Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam controleerde op zaken waarover bewoners van Nieuwland regelmatig klagen. Er werden 29 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen, variërend van foutparkeren tot het onjuist aanbieden van afval. Er werden twee auto's weggesleept. Op de Parkweg en de Monseigneur Nolenslaan werden zeven (horeca)bedrijven bezocht. In twee gevallen werden overtredingen geconstateerd.

Minder zichtbaar waren de bezoeken die werden gebracht aan woningen in de wijk Nieuwland en elders in Schiedam. Acht adressen kregen een huisbezoek omdat er twijfels bestonden over de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen. In één geval werd inderdaad een overtreding geconstateerd. In twee gevallen vinden nog vervolgonderzoeken plaats in verband met mogelijke uitkeringsfraude. Zeven andere adressen kregen bezoek in het kader van onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. De verzamelde informatie kan helpen bij het aanpakken van criminaliteit, zo stelt de gemeente Schiedam.

De politie laat weten het 'een geslaagde actie' te vinden. "De volgende ondermijningsactie staat alweer in de agenda, want we willen er alles aan doen om dit tegen te gaan. We houden nog even geheim waar en wanneer dit plaats gaat vinden, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk resultaten boeken."


Gerelateerd