Stroomopwaarts-medewerkers worden in Groenoord gemist

06-01-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Wijkagenten niet blij, maar de Stroomopwaarts-medewerkers hopelijk wel. Zij verlaten na een jaar hun leer-werktraject in Groenoord, tot spijt van de politie.

Enkele mensen met een lichte verstandelijke beperking die door Stroomopwaarts begeleid worden naar de arbeidsmarkt, hebben afgelopen jaar in de wijk een leer-werktraject gevolgd. Samen met de Irado-medewerkers die dit werk normaal doen, zorgden de mensen van Stroomopwaarts voor het op orde houden van de buitenruimte in Groenoord.

Dit uiteraard in overleg met Irado, legt Stroomopwaarts-directeur Desiree Curfs uit. “Irado is bereid geweest ons dat onderhoud tijdelijk te laten doen, om dit als leerplek voor mensen in te zetten.” Vanaf de start was volgens haar duidelijk dat 'deze grote groep' het werk tijdelijk verrichtte om te worden opgeleid voor een volgende plek.

Met ingang van 1 januari stroomt de groep door naar het vervolg van 'hun traject'. “De mensen die een jaar met veel plezier in Groenoord gelopen hebben en zich daar echt flink ontwikkeld hebben, krijgen nu weer een nieuwe uitdaging.” Komende week wordt er met een lunch door de groep afscheid genomen van enkele bewoners en het werk.”

“Ik weet dat veel mensen het heel fijn vonden dat er extra inzet was en het had beslist een positief effect op de wijk”, aldus Curfs. Maar er zijn zeker meer wijken dan Groenoord die deze extra inzet graag aan zouden trekken. “En er is maar een bepaald budget beschikbaar voor het beheer van de openbare ruimte”, geregeld via landelijke normen. “Extra inzet betekent dat er meer geld nodig is en dat is er simpelweg niet.”

Dat de groep niet voor niets aan het werk was bleek al direct afgelopen week. Wijkagent Fred Bravenboer liet via de sociale media over het afzwaaien van de Stroomopwaarts weten: “De gevolgen zijn direct zichtbaar in een groot gedeelte van de wijk Groenoord. Heel veel zwerfvuil in de wijk. De wijkagenten zijn niet blij!”Gerelateerd