Stoeptegel eruit, plantje erin - dat gaat Schiedam promoten

31-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Een groene tuin verwerkt makkelijker het regenwater

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur gaat de Schiedammers met een voor-, zij- of achtertuin aanmoedigen om zo veel mogelijk de tegels te vervangen door beplanting. Er komt begin volgend jaar zelfs een stimuleringsregeling waarvoor particulieren een aanvraag kunnen doen.  

Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten als voortvloeisel uit de motie ‘Stoeptegel eruit, plantje erin’. Die motie werd in de raadsvergadering van dinsdag 13 november vorig jaar ingediend door de SP, GroenLinks, Progressief Schieam, de PvdA, D66, Denk en CDA. De motie werd met steun van onder andere ook de VVD aangenomen met een meerderheid van 28 tegen 5 stemmen. Het AOV en Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) stemden tegen. 

De gemeenteraad constateerde dat veel tuinen in Schiedam versteend zijn. Dat heeft nadelige gevolgen voor het milieu. De stad wordt warmer, er komt meer fijnstof in de lucht en regenwater kan niet goed weglopen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor waterberging, natuur, hittebestrijding en afname van fijnstof en C02.  

Meer gemeenten waren hiertegen in actie gekomen en de Schiedamse gemeenteraad wilde ook hier een aanpak om de tuinen te vergroenen. De gemeente gaat natuurlijk niet over privétuinen, maar beïnvloeding of stimulering van tuineigenaren kan geen kwaad en daar wilde de raad een plan van aanpak voor. Dit voorjaar nog informeert de gemeente de Schiedammers op een simpele en duidelijke manier over de gevolgen van de klimaatverandering via een publieksvriendelijke versie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Hierin wordt uitgelegd wat de gemeente voor maatregelen treft en wat inwoners kunnen doen. De actie ‘Stoeptegel eruit, plantje erin’ wordt erin meegenomen.  

Het college van burgemeester en wethouders benadrukt wel dat dit niet de eerste poging is om de Schiedammers te motiveren tot groene actie. Samen met de vereniging Groei & Bloei werden de inwoners al geattendeerd op de voordelen van minder stenige en groenere tuinen. De actie ‘Stoeptegel eruit, plantje erin’ kwam ook al aan de orde tijdens de Tuin- en Groenmarkt. Ook is een aantal jaren de wedstrijd Groenste Straat van Schiedam georganiseerd.