Startsein voor woningbouw op Schieveste

29-09-2021 Nieuws Redactie

Een artist impression van Schieveste


SCHIEDAM - Met de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond door burgemeester Cor Lamers van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is vandaag het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste.

Vanmiddag werd de aankoop van de grond voor bouwvlak A, waarop de eerste circa twaalfhonderd woningen zijn voorzien, een feit. Bouwvlak A bestaat uit een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrijesectorappartementen met drie hoogteaccenten van maximaal zeventig meter. Lamers gaf ook opdracht aan de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS) voor het bouw- en woonrijp maken van deze locatie. 

Ontwikkelcombinatie Schieveste zal uiteindelijk zo'n drieduizend woningen realiseren. Schiedam doet hiermee een belangrijke bijdrage aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie", zegt wethouder Antoinette Laan van Wonen. "Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een goede aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middeldure en vrije sector appartementen. Schiedammers kunnen makkelijker wooncarrière maken. In de gemeente wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit."

Burgemeester Lamers wijst op de positieve boost die Schieveste teweeg brengt. “In deze nieuwe wijk realiseert Ontwikkelcombinatie Schieveste vele soorten woningtypes en woonvormen. De ontwikkeling op Schieveste biedt perspectief op een sociale stijging voor de stad en haar inwoners, met name voor die in nabijgelegen wijken Oost en Nieuwland. De locatie is ideaal voor mensen die in het gebied werken en voor studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de binnenstad en knooppunt van openbaar vervoer.”

Met het oog op de woningbouw op Schieveste heeft Schiedam een bijdrage gekregen van ruim achttien miljoen euro uit de Woningbouwimpuls (Wbi) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan de gemeente extra publieke voorzieningen aanleggen, zoals geluidsmaatregelen langs het spoor, een passage onder het spoor in het verlengde van de Boerhaavelaan en een upgrade van de tunnel onder de A20. De prognose is dat de bouw van Schieveste in september 2023 zal starten.

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Schiedistrict.


Gerelateerd