Staatssecretaris relativeert 'aanwijzing' opvang asielzoekers

12-01-2022 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - 'Geen schoonheidsprijs'. Dat is het oordeel van burgemeester Cor Lamers over de gang van zaken rond de aanwijzing van de Rijnmondregio voor de opvang van asielzoekers. De gemeente Albrandswaard verbindt aan een vergelijkbare conclusie de consequentie niet langer mee te werken aan opvang van nieuwkomers in het land die asiel hebben aangevraagd.

Lamers reageert op uitspraken van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die afgelopen maandag zo ongeveer op haar laatste werkdag, aangaf dat zij wel steeds het woord 'aanwijzing' heeft gebruikt in haar pogingen om gemeenten aan te zetten capaciteit voor de opvang van asielzoekers te organiseren, maar dat met dat woord wellicht toch iets anders werd bedoeld dan dat velen eruit begrepen. "Het kabinet had geen juridische grondslag voor een aanwijzing", zol stelde Broekers-Knol in reactie op vragen van Pieter Omtzigt. Het ging niet om een aanwijzing 'in juridische zin’; de brieven die ze schreef aan gemeenten, waarin gesproken werd van een aanwijzing, hadden ‘geen publiekrechtelijk rechtsgevolg’ hadden. De gemeenten vielen dus niet te dwingen om zich in te zetten en asielzoekers op te vangen.

Lamers in een reactie: "Tijdens de gemeenteraad van december heb ik al mijn verbazing uitgesproken over de stap van het kabinet om de regio Rotterdam een aanwijzing te geven. De regio heeft heel recent al op vrijwillige basis vijfhonderd tot zevenhonderd vluchtelingen opgenomen. Deze aanwijzing toont op geen enkele manier erkenning voor die bereidheid. Maar wat wij ook vinden van de aanwijzing in bestuurlijke of juridische zin, we hebben in onze regio besloten om ons constructief op te stellen en een inspanning te leveren om deze extra opvang van vijfhonderd plaatsen te realiseren."

Broekers-Knol stelde het woord ‘aanwijzing’ te hebben gebezigd 'vanwege de acute noodsituatie in de opvanglocaties’. Er waren tweeduizend plekken nodig, zo begreep ze. Gemeenten kwamen volgens haar uit eigener beweging met te weinig plekken om die acute situatie te kunnen behappen. Vandaar.

"De uitspraak van de staatssecretaris bevestigt onze twijfels", zegt Lamers nu. "Het is goed om te weten waar we aan toe zijn. Maar de manier waarop we deze opgave toebedeeld hebben gekregen verdient absoluut geen schoonheidsprijs."

Voor de gemeente Albrandswaard zijn de uitspraken van de staatssecretaris van deze week aanleiding de voorbereidingen voor de noodopvang van asielzoekers in Rhoon per direct te staken. Burgemeester Jolanda de Witte liet eerder weten zo haar twijfels te hebben over de juridische onderbouwing van de aanwijzing voor de regio. Zij kreeg te horen dat het ging om een verplichting. Nu de staatssecretaris dat relativeert gaat de gemeente zich opnieuw beraden over het verzoek om noodopvang te realiseren.Gerelateerd