Staatsbosbeheer gaat blessen en dunnen in noord

24-01-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Staatsbosbeheer begint komende week met de voorbereidende werkzaamheden voor het regulier bosonderhoud en de aanpak van de essentaksterfte in 2022. Dit werk gebeurt samen met Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG).

Het werk vindt vooral plaats in de zuidrand van Midden-Delfland. De komende maanden worden de bossen beoordeeld op hun gezondheid. Verder wordt bij de beoordeling betrokken de duurzame instandhouding van de natuur. 'Doorontwikkelen' is het credo bij bedenken van wat er moet gebeuren met de bossages, 25 tot 35 jaar oud. "Dit betekent dat bomen weg worden gehaald om licht en ruimte te geven aan de blijvende bomen", aldus Staatsbosbeheer. Deze worden gemarkeerd met een gekleurde stip. De voorbereidende werkzaamheden duren naar verwachting twee maanden.

De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in de gebieden Poldervaart, Holierhoek, Woudhoek en de Kandelaarhoek aan de noordkant van Vlaardingen en Schiedam en bestaan uit het inventariseren en het markeren van de bomen die weggehaald moeten worden, blessen genoemd. "Bomen die moeten blijven staan, omdat ze een bijzondere waarde hebben voor dieren of recreatie, krijgen een blauwe markering. Bomen die weg gaan worden voorzien van een oranje markering", aldus Staatsbosbeheer. "Tijdens het blessen wordt zorgvuldig te werk gegaan, zo worden bomen gespaard waar vogels in broeden en worden plekken ontzien met bijzondere planten. De paden blijven tijdens het blessen toegankelijk van publiek."

Het regulier bosonderhoud bestaat uit het dunnen van de bospercelen. "Dunnen is een proces waarbij zorgvuldig bomen worden geselecteerd die ruimte gaan maken voor andere bomen. We houden hierbij rekening met de dieren en planten die in het bos leven." Tegelijkertijd zullen ook zieke en dode essen, door de essentaksterfte, worden verwijderd.

De es gaat in Nederland momenteel massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen, wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen, zo stelt Staatsbosbeheer.

"Op de plekken van de verwijderde essen zullen na het onderhoud nieuwe bomen worden aangeplant." Medio augustus volgend jaar worden de gemarkeerde bomen weggehaald. Dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden worden eventuele sporen weggewerkt.

Op de plekken van de gekapte essen worden nieuwe jonge bomen geplant. De nieuwe bomen worden gefinancierd door Shell. Shell en Staatsbosbeheer planten de komende twaalf jaar samen vijf miljoen bomen in Nederlandse bossen. Shell investeert daarvoor in totaal € 17,4 miljoen in het Buitenfonds. Zo compenseert Staatsbosbeheer de bomen die geveld zijn door essentaksterfte en wordt er bijgedragen aan CO₂-compensatie.


Gerelateerd