Sportkantines mogen iets vaker uit hun dak

29-11-2017 Nieuws Redactie

Kinderen kunnen voor Sinterklaas heel hard zingen en veel geluid maken, maar of zij daarbij de toegestane geluidsniveaus overstijgen is nog de vraag. Op de foto is Sint te gast in de kantine op het Sportdak

SCHIEDAM – Tot nu toe mochten sportkantines en verenigingsgebouwen maximaal vijf keer per jaar afwijken van het normale geluidsniveau. Het gemeentebestuur wil dat aantal  op instigatie van burgemeester Cor Lamers verhogen naar twaalf keer.

Dat geldt dan behalve voor sportkantines ook voor clubgebouwen van verenigingen en stichtingen elders, waarbij het gemeentebestuur als voorbeelden noemt de multifunctionele inrichtingen op de sportparken Harga en Willem-Alexander.

Het maximum van vijf, dat in een multifunctioneel gebouw ook nog verdeeld moet worden tussen de verschillende gebruikers, is te weinig voor een effectieve exploitatie, vindt het college. Daarmee geeft het gehoor aan de roep uit die sector.

De gemeente zal de betrokken horecabedrijven en verenigingen en stichtingen actiever begeleiden in het hanteren van de geluidsniveaus en de afwijking daarvan. “Er is namelijk gebleken dat er regelmatig een afwijking van het geluidsniveau wordt gemeld, terwijl er niet afgeweken wordt en andersom”, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Gerelateerd