Sportactiviteiten vooraf bij gemeente melden

06-05-2020 Nieuws Kor Kegel

Jongeren mogen weer tennissen, maar niet in wedstrijdverband en wel op corona-afstand van elkaar

SCHIEDAM – Sportverenigingen mogen weer activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar, maar voorwaarde is dat ze die activiteiten vooraf bij de gemeente Schiedam melden. Alleen dan mag het, zegt burgemeester Cor Lamers in zijn wekelijkse update van de stand van zaken rond de coronamaatregelen.  

Een andere voorwaarde is dat de buitenactiviteiten plaatsvinden onder begeleiding van de sportvereniging of professionals. Een week geleden werden enkele beperkingen voor buiten sporten en bewegen opgeheven. Buitensportverenigingen openen waar mogelijk hun deuren.  

Sportclubs en -verenigingen kunnen sinds 29 april op hun terrein weer sportieve buitenactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Officiële wedstrijden zijn voorlopig nog niet toegestaan en kantines blijven gesloten. De sportactiviteiten vinden plaats conform het sportprotocol Verantwoord Sporten dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld.

De burgemeester van Schiedam brengt onder de aandacht dat er voldoende aandacht moet worden besteed aan regels voor het halen en brengen van de kinderen. Het betreden van het sportterrein is voor ouders niet toegestaan, omdat daarbij het risico bestaat dat veel mensen te dicht bij elkaar komen.  

De verenigingen communiceren zelf of ze opengaan en welk programma ze aanbieden. Jongeren van dertien tot en met achttien jaar moeten bij het sporten op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Op die manier lopen ze zo weinig mogelijk kans om besmet te raken met het coronavirus. Deze regel geldt niet voor kinderen tot en met twaalf jaar.  

De gemeente wil begeleid sporten buiten in de openbare ruimte ook mogelijk maken. Sportaanbieders mogen hiervoor sportgeschikte locaties gebruiken, waarbij geen hinder en overlast is voor omwonenden en verkeer. Sportaanbieders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de RIVM-richtlijnen en moeten zich vooraf bij de gemeente aanmelden. Op een aantal locaties in de stad zullen buurtsportcoaches in samenwerking met sportaanbieders een sportprogramma verzorgen. Om welke locaties het gaat en welk programma wordt aangeboden, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op de gemeentelijke website en op de website www.lekkerbezigschiedam.nl

Voor sommige locaties geldt dat er beperkte openingstijden zijn. Hier blijft de noodverordening van kracht. Indien nodig worden de openingstijden verruimd, als er behoefte is om langer te blijven sporten. Sowieso vindt dat niet ’s avonds laat of ’s nachts plaats.