SP: huishoudens vervuilen het minst en ze betalen het meest

06-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Lies van Aelst wil de rekening leggen bij de grootste vervuilers

SCHIEDAM – Het klimaatbeleid is onrechtvaardig, zegt de SP. “De huishoudens in Zuid-Holland vervuilen het minst, maar ze betalen het meest”, zegt Lies van Aelst. Zij is SP-lijsttrekker voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op woensdag 20 maart.

Zaterdag startte de SP in Den Haag met een provinciale Energiecampagne met als doel dat de energierekening vooral wordt neergelegd bij de echt zwaar vervuilende sectoren, zoals de luchtvaart, de delfstoffenwinning en de industrie. Deze bedrijvigheid zorgt voor veruit de grootste CO2-uitstoot. Alle Nederlandse huishoudens dragen samen nog geen twintig procent van die uitstoot bij, zegt Lies van Aelst.  

Ook in Zuid-Holland zijn de huishoudens onterecht de dupe van het klimaatbeleid van de regering, vindt ze. Lies van Aelst baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Dat meldde vorige maand dat de energierekening voor huishoudens dit jaar met gemiddeld 334 euro stijgt. Dat komt onder meer door de verhoging van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Maar de huishoudens gaan in verhouding veel meer betalen dan het bedrijfsleven”, zegt de lijsttrekker.

“Leg de rekening waar ze hoort!” vindt de SP. De partij heeft een concreet voorstel al laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft. Hieruit blijkt dat een geringe belasting al genoeg is om de komende tien jaar 800.000 woningen duurzaam te maken. Deze belasting moet dan wel terugvloeien in een klimaatrechtvaardigheidsfonds, zoals in Canada gebeurt.  

Lies van Aelst: “Groot voordeel van ons plan is dat huishoudens geen dure leningen hoeven af te sluiten voor het isoleren van hun huizen en het overschakelen op schone, veilige energie. Zo wordt het ook voor lage en middeninkomens bereikbaar. Natuurlijk willen we dit ook op provinciaal niveau nog meer stimuleren. Deels gebeurt het al. De provincie trekt extra geld uit voor woningcorporaties om de huizen van hun huurders duurzaam te maken en voor lokale initiatieven voor het opwekken van schone energie. Met genoeg steun kunnen we dat de komende periode verder uitbreiden.”