SOBO kopt in: behartiging van huurdersbelangen moet beter

14-05-2019 Nieuws Redactie

Theo Schoenmakers, mede-ondertekenaar van een SOBO-brief met kritiek op HOW, op de website waarvan hij als voorzitter wordt genoemd

SCHIEDAM – Het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO), bedreigd door een subsidiebeëindiging door de gemeente, springt in op de schriftelijke vragen van de Ouderenpartij aan het college van burgemeester en wethouders.  

Evenals de Ouderenpartij Schiedam betreurt het SOBO dat de Huurdersorganisatie Woonplus (HOW) ernstig tekortschiet in het behartigen van de collectieve belangen van de huurders van Woonplus. Het SOBO benadrukt dat de individuele belangen van de huurders van Woonplus, net als die van alle andere huurders zowel als kopers in heel Schiedam, nog altijd door het SOBO worden behartigd.  

Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie betekent niet dat aan de taak van het SOBO een eind is gekomen. Het SOBO blijft zich als vrijwilligersorganisatie onverkort actief inzetten voor de woonbelangen van alle Schiedammers. Het SOBO verklaart zich bereid en is in staat om, zoals dat in het verleden gebeurde, op korte termijn ook opnieuw invulling te geven aan de collectieve belangenbehartiging van de Woonplushuurders en gaat daarover graag het gesprek aan. 
Overigens loopt een bezwaarprocedure tegen het stopzetten van de subsidie, dus het SOBO vindt dat de subsidiebeëindiging niet als vaststaand feit kan worden beschouwd.  

Opmerkelijk is dat de SOBO-reactie mede ondertekend is door Theo Schoenmakers, oud-wethouder en bij de oprichting van HOW benoemd als voorzitter. Namens HOW is Theo Schoenmakers ook bestuurslid van SOBO. 
Op de website van SOBO staat een link naar HOW, maar dat levert een ‘Oops’ op. Ook op de website van Woonplus is het lastig om een verwijzing naar de huurdersorganisatie van Woonplus te vinden. De website van HOW laat zien dat er vier bestuursleden zijn met Theo Schoenmakers als voorzitter en dat er twee vacatures in het bestuur zijn. De voorzitter was vanavond onbereikbaar.