Singelschool fors duurder

03-11-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - De nieuwbouw van basisschool De Singel in de Korte Singelstraat pakt fors duurder uit dan begroot. Burgemeester en wethouders besloten vandaag 945.000 euro meer uit te trekken voor de nieuwe school. Dat is bijna 25 procent meer dan voorzien.

De belangrijkste redenen voor die tegenvaller zijn volgens wethouder Mario Stam de strengere eisen die door het nieuwe bouwbesluit aan de bouw van een school worden gesteld, en de opleving van de economie. “Aannemers hebben weer meer werk en vragen daarom meer voor hun werk.” Er is gekozen voor de goedkoopste aanbieder.

Een andere kostenpost zijn enkele 'extra dingen rondom de bouw' waartoe is besloten, zoals het gebruik van trillingsarm heien.

B&W zullen de raad een voorstel voorleggen waarin naar zijn oordeel wordt gevraagd. Dit zal waarschijnlijk in de vergadering van 24 november op de agenda komen.

De kosten van de bouw van de school lopen nu tegen de vijf miljoen euro. De hogere kosten vormen opmerkelijk genoeg geen aanslag op de begroting, omdat eerdere bouwprojecten juist goedkoper uitvielen dan begroot. “Daardoor kunnen we dit budgetneutraal doen”, aldus Stam.

Het college heeft volgens hem nog eens de mogelijke alternatieven tegen het licht gehouden. “Maar er zijn niet echt alternatieven. Of het moet zijn de leerlingen te verdelen over de andere vestigingen van de Singelschool.” Dat wordt echter als 'onderwijskundig niet verantwoord' gezien.

De gemeenteraad heeft het budgetrecht waarmee het bijvoorbeeld het budget voor de bouw van een school kan vaststellen. En dus ook de nieuwbouw kan tegenhouden. Maar omdat er geen alternatieven zijn, acht Stam de kans hierop klein. “We hebben alle alternatieven doorgevlooid. Tot aan bouwen in het Gat van Bolmers toe.”

 


Gerelateerd