Ser Louis, een monument in de Schiedamse historie

27-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Ser Louis genoot van het uitpluizen

SCHIEDAM – Ser Louis was een instituut. Er zijn niet veel mensen die alles weten van de Schiedamse stadsgeschiedenis en Ser Louis was een van die uitzonderlijke verzamelaars van kennis en feiten, bij wie je altijd terecht kon voor nadere uitleg om inkleuring te geven van een bepaalde gebeurtenis. Hij is zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Ser Louis was een wandelend Schiedams monument.  

Zijn eigen, zeer beknopte geschiedschrijving van Schiedam eindigt op zijn persoonlijke website met de zin: “Belangrijk is dat Schiedam een authentieke binnenstad heeft die langzamerhand steeds meer toeristen trekt.” Dat is een uitloopje naar voorspelling en dat permitteren niet veel historici zich. Maar het is natuurlijk niet zo dat Ser Louis alleen maar naar gisteren keek. Hij was juist een betrokken Schiedammer met geloof in de voortuitgang van de stad.  

En ook: betrokken bij de stadgenoten met een kleine beurs. Als adviseur en oud-bestuurslid van de Wilton Automobiel Club zette hij zich in voor goedkope brandstoffen en goedkope verzekeringen voor de leden.  

Zijn maatschappelijke betrokkenheid bleek onder andere in de vroege jaren zeventig, toen Ser Louis lid was van de werkgroep Ruimtelijke Ordening van de Stichting Samenlevingsopbouw Schiedam-Noord (SSSN). De werkgroep pleitte toen reeds voor verlenging van de ’s-Gravelandseweg naar Schiedam-Noord als tweede ontsluitingsweg naast de Churchillweg/Nieuwe Damlaan.

Hij was ook bestuurslid van boerderij Landvreugd in Groenoord-Zuid, waar in die tijd zeer veel wijkactiviteiten plaatsvonden.

Ser Louis werd in 1987 tweede voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam. Hij maakte met oud-journalist en oud-gemeentevoorlichter Bas van Bochove en oud-PPR-raadslid en dominee prof dr. Herman Noordegraaf deel uit van de werkgroep Onderzoek Tweede Wereldoorlog in Schiedam. Hun diepgravende speurwerk in archieven leidde in mei 1995 tot deel één van ‘Schaduwen over Schiedam’. Ser Louis is eindredacteur en overhandigt het boek in het Stedelijk Museum Schiedam aan burgemeester Reinier Scheeres. 

In 2006 deed Ser Louis speciaal onderzoek naar het 96 tegels tellende tableau ‘Waar eendracht heerst is vreugde’ dat vervaardigd was door De Porceleyne Flesch in Delft en ooit door het personeel van scheepswerf Gusto was geschonken aan de directie. Siem Rosman en Ser Louis deden onderzoek naar de oorsprong en concludeerden dat het tableau in Schiedam moest komen. Op basis van dit advies kocht Stichting Opbouw Schiedam het tegeltableau aan.

Op zaterdag 17 maart 2007 ontving Ser Louis uit handen van PvdA-wethouder Menno Siljee de M.C.M. de Grootpenning vanwege zijn vele vrijwilligerswerk bij meerdere verenigingen en organisaties. Hij kreeg de Schiedamse onderscheiding tijdens de start van de cursus Ken Uw Stad, die voorbereid was door Raymond Vredebregt, Siem Rosman en Ser Louis. Deze cursus bestaat nog steeds met veel succes. Ze levert vele ‘ambassadeurs’ van de stad Schiedam op.

In mei 2011 komt het Gemeentearchief Schiedam met een tweede dvd met hoogtepunten uit de bedrijfsjournaals van dok- en scheepswerf Wilton-Fijenoord. Ook hier weer is het Ser Louis die er zeer veel onderzoekstijd in heeft gestoken. In maart 2012 treedt hij af als vice-voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam. Hij wordt benoemd tot erelid.

Op vrijdag 19 juni 2015 wordt gevierd dat hij 25 jaar vrijwilliger is bij het gemeentearchief, waar hij onder veel meer stamboomonderzoek deed en krantenartikelen rubriceerde en digitaliseerde. Archivaris Laurens Priester eert hem met de Orde van de Koperen Papierklem. Veel heeft Ser Louis gereisd voor zijn bronnenonderzoek, maar het reizen neemt af door de intrede van internet. Al gauw merkt Ser Louis echter dat collega-onderzoekers op de meest uiteenlopende websites fout na fout maken, en hij zoekt altijd door en noemt consequent de bron van bepaalde informatie. Maar liefst haalt hij originele gegevens bij onverdachte bronnen.  

In november 2015 bestaat de Historische Vereniging veertig jaar. Er verschijnt een boekje, ‘Herinneringen aan Schiedam, toen en nu’, naar een idee van oud-voorzitter Siem Rosmane en met medewerking van Ser Louis, Ruud Poels, Sjaak en Grada Meijer en Dick Gelderblom (de tegenwoordige coördinator van de cursus Ken Uw Stad). Het boekje laat twintig foto’s zien uit 1910 en evenzovele foto’s van dezelfde plekken anno 2015. 

Een van zijn laatste publicaties betreft de geschiedenis van de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Schiedamse Joden. Het is een waardevolle aanvulling op de twee delen die er al veel eerder van ‘Schaduwen over Schiedam’ zijn verschenen. Het is een doorwrocht werk met zeer veel feitenonderzoek en de titel siert de bescheidenheid van de auteur: ‘Een kleine geschiedenis van de Joden in Schiedam’. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de bekende psychiater prof. dr. Herman van Praag, die de Holocaust overleefde. Herman van Praag is een zoon van mr. dr. ir. Marius van Praag die van 1920 tot 1961 directeur was van de Gemeentelijke Woningdienst en de dienst Bouw- en Woningtoezicht Schiedam, met een onderbreking van de vijf oorlogsjaren waarin het gezin de ontberingen van het Tjechische concentratiekamp Theresiënstadt doorstond. Ser Louis heeft het prachtig opgetekend, zoals hij bij de totstandkoming van zo veel andere publicaties over Schiedam meer dan verdienstelijk was.  

Het hiervoor beschrevene is maar een greep uit wat Ser Louis aan de lokale geschiedschrijving heeft bijgedragen. Daarenboven was hij een bijzonder aimabele persoonlijkheid.