Schravenlant begint Dansmavo

18-01-2017 Nieuws Redactie

Saskia van Boxem wordt geïnterviewd over de plannen voor de Dansmavo

SCHIEDAM – Mavo Schravenlant XL begint komend schooljaar met de Dansmavo. Een mavo-opleiding met veertien uur dansen per week, gericht op tieners die toekomst voor zich zien in de dans, maar ook een goed middelbare schooldiploma willen halen.

Ballet- en dansstudio Schiedam Vlaardingen benaderde Mavo Schravenlant 'net voor kerst' met het idee voor een dansopleiding. Op mavo-niveau; in Rotterdam verzorgt Codarts al een havo-opleiding voor muziek en dans. “Ik ben heel blij dat er nu ook een professionele dansopleiding komt voor mavo-leerlingen”, aldus Rowana Wolff-Koffijberg, directeur van de dansschool. Zij had de afgelopen jaren in haar studio leerlingen met een mavo-advies, die hun motivatie verloren op school.

Het is de overtuiging van de initiatiefnemers dat jongeren die enthousiast zijn over 'iets dat zij superleuk vinden', ook beter presteren op school, bij hun andere vakken.

Wolff-Koffijberg en Saskia Boxem, directeur van de mavo, ondertekenden vanmorgen de intentie-overeenkomst in het Wennekerpand, de locatie waar de lessen ook gegeven zullen worden. Die overeenkomst geldt voor vier jaar; als er een klas begint, verdienen de leerlingen het ook om de Dansmavo af te maken, aldus Boxem.

De opleiding legt een basis voor zowel een toekomst als uitvoerend danser als een als dansdocent. In het klassiek ballet, maar ook modern, tapdans of urban. Om die basis echt te leggen, is die veertien uur per week nodig. Want ook de dansgeschiedenis en -didactiek komen aan bod.

Nu de afspraken zijn gemaakt, is het afwachten of voldoende kinderen zich aanmelden voor de opleiding. Van Boxem en Wolff-Koffijberg hopen op tenminste twintig scholieren om een klas te kunnen vullen. “Met achttien doen we het ook nog”, aldus Boxem. “Maar het moet wel betaalbaar blijven.” Dus met minder leerlingen wordt de start onzeker. Vandaar 'intentieverklaring'.

Mavo en dansschool werken al langer samen: Ballet- en dansstudio Schiedam Vlaardingen verzorgt de workshops waarvoor leerlingen op Mavo Schravenlant kunnen kiezen.

De opleiding wordt goeddeels uit reguliere onderwijsgelden betaald. “Of we nu extra gym geven, of les over robots, of dansles”, dat blijf om het even, aldus Boxem. Alle leerlingen op Mavo Schravenlant volgen een zevende vak. In het geval van de Dansmavo dus 'dans'. Leerlingen besparen op tijd, en de school op kosten, omdat zij geen gymles volgen, het vak Culturele en Kunstzinninge Vorming in het teken van de dans mogen zetten en geen workshops zullen volgen.

Belangrijk is voor Boxem ook het feit dat zij er in zijn geslaagd om de opleiding aan te bieden zonder dat een extra ouderbijdrage nodig is. Op andere opleidingen is dat wel eens anders, maar voor de directeur was dit wezenlijk. “We willen geen onderscheid gaan maken tussen ouders die de dansopleiding wel kunnen betalen en die dat niet lukt. Op deze manier blijven we toegankelijk, ook voor minder bemiddelde gezinnen.”

Zelfs de kleding – een basisuitrusting kost 260 euro – is inbegrepen in het aanbod. Dit is mede mogelijk geworden door de gemeente Schiedam, die komend jaar een bedrag bijlegt. Buiten dat trekt de opleiding geen nieuwe subsidies aan. “Het is nooit goed als een opleiding gebouwd is op subsidie”, aldus Boxem.

Buiten dus enkele niet-basisvakken die de leerlingen van de Dansmavo mogen skippen, is de opleiding 'niks minder mavo' dan de reguliere opleiding. Examen wordt gedaan in zes vakken, dus mocht het dansgedeelte van de opleiding een leerling tegenvallen, dan is er geen man of vrouw over boord. Dan rest een regulier mavo-diploma, inclusief een gekozen profiel als Techniek of Verzorging. De jonge mensen die hun passie en plezier in dans wel in de opleiding opdoen en kwijt kunnen, hebben na de opleiding een echt 'dansdiploma' op zak. “Dat heeft voordelen op vervolgopleidingen”, aldus Wolff. “Bijvoorbeeld op het Albeda Danscollege, een mbo-opleiding. Leerlingen kunnen ook doorstromen naar het vierde jaar van de Havo voor Muziek en Dans van Codarts.”

Vanavond al zal Mavo Schravenlant de mogelijkheden van de opleiding uit de doeken doen tijdens de informatie-avond voor leerlingen van de basisschool en hun ouders die zich oriënteren op de middelbare school. Op 15 februari volgt een open huis en op 15 maart start de inschrijving – maar 'voorinschrijven' is voordien al mogelijk. Dan zijn op 20 maart de audities. Je hoeft niet al goed te zijn in dans om je in de schrijven op de Dansmavo, aldus de initiatiefnemers.

Leerlingen moeten zich er dus wel rekenschap van geven dat zij veel van hun tijd gaan steken in dans. In totaal hebben zij wekelijks gemiddeld 35 lesuren van 45 minuten. “Maar waar je liefde en passie voor hebt, dat zie je niet als verplichting, dat gaat vanzelf”, aldus Wolff-Koffijberg.Gerelateerd