Schiedamse bevolking groeit in 2019 met 125 mensen

01-08-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - In het eerste halfjaar zijn in Schiedam 394 mensen overleden. In dezelfde periode werden 373 kinderen geboren.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ter vergelijk: in heel 2018 werden in Schiedam 888 kinderen levend geboren, terwijl er 789 overleden. Toen was er dus een geboorte-overschot, in het eerste half jaar een geboortetekort. 

Uit diezelfde cijfers blijkt dat de doorstroming in de stad hoog blijft: 2890 mensen vestigden zich tussen 1 januari en eind juni in Schiedam: 1953 mensen kwamen uit andere Nederlandse gemeenten, 937 mensen vestigden zich in Schiedam vanuit het buitenland.

Tegenover die nieuwkomers stonden 2744 vertrekkers. Daarvan gingen 2237 mensen naar een nieuwe woonplaats in Nederland en 507 Schiedammers emigreerden.

Per saldo groeide het aantal Schiedammers in de eerste zes maanden van het jaar met niet meer dan 125 mensen. Toch waren dat er nog meer dan in heel 2018, toen Schiedam met 92 mensen groeide.

Op 1 juli telde Schiedam 78.124 inwoners.

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 ook sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46 duizend inwoners kwamen er in Nederland bij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook valt op dat het aantal sterfgevallen kleiner was dan in de eerste helft van 2018. In het eerste halfjaar werden bijna 82 duizend kinderen geboren en overleden ruim 77 duizend mensen. In heel Nederland was er dus wel sprakevan een natuurlijke aanwas, van bijna vijfduizend mensen. In het eerste halfjaar van 2018 was dat nog duizend, doordat het aantal sterfgevallen toen hoger was (81 duizend).

Het aantal immigranten steeg in de eerst helft van 2019 tot bijna 113 duizend. In de eerste zes maanden van 2018 schreven ruim 101 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Het aantal emigranten nam minder toe, van 70 duizend naar 72 duizend. Per saldo kwamen er 41 duizend mensen bij door buitenlandse migratie, tienduizend meer dan in de eerste helft van 2018.

Poolse migranten vormen nog altijd de grootste groep. Per saldo kwamen er in het eerste halfjaar ruim 5500 Poolse inwoners bij. De immigratie nam toe van bijna 12.500 in de eerste helft van 2018 naar ruim 13.500 in de eerste helft van 2019. De emigratie steeg van ruim 7500 naar achtduizend. Indiërs vormen nu de op een na grootste groep immigranten. Zij komen veelal voor werk met hun partner en gezin naar Nederland.

De sterkst groeiende groepen migranten hebben een achtergrond in de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het aantal Britten dat naar Nederland komt neemt sinds 2015 toe. Daarnaast vestigen zich nu meer Turkse migranten in Nederland dan er vertrekken. Van 2011 tot en met 2016 was dit omgekeerd.Gerelateerd