Schiedammers gemiddeld tevreden over sociale veiligheid

03-03-2022 Nieuws Redactie

Er is onder meer gekeken naar speelplekken voor kinderen in de buurt; foto: stock


SCHIEDAM – Schiedammers zijn gemiddeld tevreden over de sociale veiligheid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021 waarbij stellingen voorgelegd werden en omvatten de hoofdthema’s leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie en preventie van criminaliteit. Ofwel: de sociale veiligheid.

Over leefbaarheid en overlast in de woonbuurt is 56,2 procent van de Schiedammers over het algemeen ‘heel tevreden’. Het gaat hier om de thema's fysieke voorzieningen en sociale cohesie in de buurt, het oordeel over de leefbaarheid van de buurt, het oordeel over het functioneren van de gemeente en de gemeentelijke handhavers en de overlast in de buurt.

Er is ook specifiek gekeken naar fysieke voorzieningen over het algemeen, zoals het onderhoud van de stoepen, straten en pleintjes in de buurt; de straatverlichting in de buurt, speelplekken voor kinderen in de buurt en de voorzieningen voor jongeren in de buurt, bijvoorbeeld. sportveldjes of buurthuis. Hierover is 62,4 procent van de Schiedammers heel tevreden.

Deze thema’s zijn nog verder onderzocht. Zo is gekeken naar hoeveel mensen heel tevreden zijn over de straatverlichting: 77,4 procent. Over speelplekken voor kinderen was 53,1 procent van de bevraagde Schiedammers heel tevreden. Tot slot was 37,1 procent van de inwoners van Schiedam heel tevreden over de voorzieningen voor jongeren.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig enquêteonderzoek onder de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder - waaronder Schiedammers - naar onder meer leefbaarheid, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek.