Schiedam wil totaalafspraak voor leningen aan Woonplus

21-01-2019 Nieuws Kor Kegel

De nu onderhavige lening gaat om renovatie en nieuwbouw

SCHIEDAM – Opnieuw staat er bij de ingekomen stukken aan de gemeenteraad een voorstel om geld te lenen aan Woonplus. Ditmaal een bedrag van ongeveer tien miljoen euro. In augustus ging het om een bedrag van zeven miljoen. Maar het moet eigenlijk niet nodig zijn dat er voor de gangbare leningen – overal bestaan ze van gemeenten aan woningcorporaties – afzonderlijke besluiten nodig zijn. In Schiedam is dat wel het geval, omdat de gemeente geen doorlopende standaardovereenkomst heeft met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  

Het WSW kan hierdoor niet zelfstandig borgstellingen met achtervang van de gemeente afgeven voor geldleningen van Stichting Woonplus tegen gunstige condities. Er komt verandering in, laat gemeentewoordvoerder Aad van der Wel weten. De bedoeling is om dit jaar een standaardovereenkomst met kaders voor een bepaald bedrag per jaar en een bepaalde periode te sluiten met WSW en Woonplus. Zo staat het in de prestatieafspraken tussen de gemeente, Woonplus en HOW, de huurdersbelangenorganisatie van Woonplus. 
Bij de huidige lening van tien miljoen gaat het om financiering van nieuwe renovatie- en nieuwbouwprojecten van Woonplus. Bij de vorige lening van zeven miljoen ging het voornamelijk om herfinanciering van aflopende leningen.  

Tientallen gemeenten in Nederland hebben een doorlopende standaardovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Schiedam niet. Daardoor kan het WSW niet zelfstandig borgstellingen met achtervang van de gemeente afgeven voor geldleningen van Woonplus tegen gunstige condities. 
De gemeente had voorheen wel een achtervangpositie bij het WSW voor Woonplus van in totaal 270,3 miljoen euro aan gewaarborgde leningen. Die situatie wordt dus hersteld. Maar nu is er nog een afzonderlijk besluit nodig. Het college van B & W schrijft de gemeenteraad: “Wij vinden het belangrijk dat Woonplus zijn taken kan blijven uitvoeren en kan financieren tegen voordelige condities onder borgstelling van het WSW. Wij zijn daarom voornemens om aan het verzoek medewerking te verlenen.”