Schiedam wil regionale ondersteuning beter OV

04-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Het busvervoer kan fijnmaziger

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam is verre van tevreden over het ontwerp-vervoerplan van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag voor 2020. De kriebel ligt niet zozeer in de vreemd beperkte tijd voor een inspraakreactie die door de gemeenteraad gedragen kan worden, maar de grote ergernis gaat uit aan wat de Metropoolregio (MRDH) allemaal níet in de plannen voor volgend jaar heeft opgenomen.  

Het vervoerplan voor 2020 wijkt weinig af van het vervoerplan voor 2019 met uitzondering van een wezenlijk punt, zegt het college van burgemeester en wethouders. Het betreft de pendeldienst die vanaf station Vlaardingen-Oost aansluiting geeft op de Hoekse Lijn naar station Vijfsluizen. Eerder is afgesproken dat deze verbinding overdag elke tien minuten zal arriveren. In het OV-plan voor komend jaar geldt dat alleen voor de spits en het college gaat ervanuit dat het op een misverstand berust.  

Wat de tram betreft, is de gemeente tevreden over de dienstverlening tot aan Spaland. “Verder op de lijn hebben we meer zorgen. De tramlijn is, ondanks eerdere ambities van de stadsregio Rotterdam, nog steeds niet doorgetrokken. Het lijkt alsof deze ambitie is verdwenen. Daarnaast is het inkorten van de tram in de avonduren, waardoor de wijken Spaland en Woudhoek ‘s avonds niet bediend worden, nog steeds een moeilijk punt. Onze gemeenteraad heeft hier meerdere malen kritische uitspraken over gedaan.”  

Voor het lokale busvervoer kiest Schiedam voor een fijnmazig ringbussysteem met kleiner materieel en flexibele bemensing. Deze bus verbindt de hele stad en biedt goede overstapgelegenheden op ander openbaar vervoer (tram, metro, trein en vervoer over water). Schiedam wil dat dit vervoerssysteem onderdeel is van de reguliere dienstregeling, zodat reizigers het openbaar vervoer als een reëel alternatief kunnen zien voor andere vervoermiddelen; ook in de wijken en ook in de daluren. Het college merkt er fijntjes bij op dat zo’n systeem goed aansluit op de ambities van de MRDH. Met andere woorden: boter bij de vis. Argos Mobiel en de bedrijfspendels naar de Schiedamse havens spelen hier ook een rol in, vindt het college.  

Zo schrijft het college het aan de MRDH aan de Westersingel in Rotterdam: “Het lokale busvervoer – met de lage frequentie en het ontbreken van vervoer in de avonduren en op zondag – blijven we kwalitatief onvoldoende vinden. Voor toekomstige vervoerplannen zien we mogelijkheden om het fijnmazige vervoer meer lokaal vorm te geven. De vorig jaar reeds voorziene inperking van lijn 126 en eerdere beperkingen in voorgaande jaren versterken dat alleen maar. Het lokale busvervoer vraagt ons inziens om aanvullende inzet met nieuw elan. Wij zien mogelijkheden om tot beter, sneller en fijnmaziger lokaal vervoer te komen, door de inzet van huidige middelen van RET-busvervoer, bedrijfsvervoer en vrijwilligers te combineren.”  

“Schiedam is een zeer stedelijke omgeving waar openbaar vervoer essentieel is. Het aantal auto’s en daarmee files is stijgende, de mobiliteitsbehoefte neemt toe en de luchtkwaliteit verdient een impuls. Deze veranderde samenleving vraagt om andere en nieuwere ambities in de wijze waarop we ons openbaar vervoer beschouwen. In Schiedam zien we vooral mogelijkheden in het verbeteren van de fijnmazigheid en het combineren van vervoeraanbod op maat met regulier vervoeraanbod.”

“Het openbaar vervoer in Schiedam bestaat uit een hoofdstructuur van het metronet, een onderliggende structuur van tramlijnen en een fijnmazige bediening van bussen. Over de huidige vorm en frequentie van de metro zijn we tevreden. Vanwege de Hoekse Lijn-perikelen rijden de metro’s van lijn A met eindbestemming Schiedam-Centrum nu tijdelijk door tot Pernis en doen ze alle Schiedamse stations aan. Dat betekent voor Schiedam een betere bediening. Deze bediening behouden wij graag, ook na de indienststelling van de Hoekse Lijn”, aldus het college.  

Een positieve ontwikkeling is de invoering van de nachtmetro.