Schiedam vraagt om hop-on-hop-off-bus

13-08-2019 Nieuws Kor Kegel

Cock de Jong (AOV) kreeg de hele gemeenteraad achter zich

SCHIEDAM – Drie maanden geleden was het gemeentebestuur van Schiedam verre van tevreden over het meedenken van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over beter openbaar vervoer. Er was irritatie over de korte inspraaktijd over het ontwerp-vervoerplan 2020 van de MRDH. Maar er was ook ergernis over wat er allemaal niet in het regionale OV-plan stond.  

Burgemeester en wethouders stuurden een wensenlijstje op, maar ondertussen dacht de Schiedamse gemeenteraad ook na en dat leidde bij de behandeling van de Zomernota 2020 op dinsdag 2 juli tot een motie van het AOV, die met algemene stemmen werd aangenomen. Daarin pleitte AOV-raadslid Cock de Jong onder andere voor de inzet van een hop-on-hop-off-bus. Zo’n bus wordt in toeristische steden ingezet om bezoekers een makkelijke ‘opspringmogelijkheid’ te geven. Op allerlei punten kun je in- en uitstappen zonder veel poespas.  

Het college van B & W laat nu weten wat het met die motie doet. De MRDH en de RET hebben gereageerd dat ze bereid zijn om met de gemeente Schiedam in gesprek te gaan en het college wil die gelegenheid ten volle benutten. De motie roept het college, de MRDH, de RET en ook andere OV-aanbieders op om een kwaliteitssprong te maken in de integratie van lokaal vervoer, doelgroepenvervoer en de last mile.  

Want het huidige OV-aanbod voldoet niet. Nieuwbouwwijken en delen van Schiedam-Noord, -West en -Zuid zijn onvoldoende bereikbaar. Te lang zijn er bezuinigingen geweest die ten koste gingen van de frequentie en het aantal bushaltes, waardoor locaties van openbaar belang te moeilijk bereikbaar zijn – maar waardoor het OV ook onvoldoende aantrekkelijk is om als alternatief voor de auto te dienen. Sportaccommodaties, recreatiegebieden, begraafplaatsen, zwembaden en maatschappelijke gebouwen moeten gewoon een bushalte voor de deur krijgen en als de RET het niet doet (de MRDH beslist daarover), dan moeten andere OV-aanbieders ertoe in staat worden gesteld, bijvoorbeeld Argos Mobiel of een ander werkgelegenheidsproject via Stroomopwaarts. De gemeenteraad dringt aan op vaste routes, vaste tijden en een betaalbaar vervoerskaartje.  

Andere verbeterpunten – door het college al onder de aandacht van de MRDH gebracht – betreffen de pendeldienst die vanaf station Vlaardingen-Oost aansluiting geeft op de Hoekse Lijn naar station Vijfsluizen (elke tien minuten en niet alleen in de spits), doortrekking van de tramlijn in Spaland en een fijnmazig ringbussysteem met kleiner materieel en flexibele bemensing. 
Deze bus zou de hele stad moeten verbinden en goede overstapgelegenheden moeten bieden op ander openbaar vervoer (tram, metro, trein en vervoer over water). Schiedam wil dat dit vervoerssysteem onderdeel is van de reguliere dienstregeling, zodat reizigers het openbaar vervoer als een reëel alternatief kunnen zien voor andere vervoermiddelen; ook in de wijken en ook in de daluren. Het college merkt er fijntjes bij op dat zo’n systeem goed aansluit op de ambities van de MRDH. Met andere woorden: boter bij de vis. Argos Mobiel en de bedrijfspendels naar de Schiedamse havens spelen hier ook een rol in, vindt het college.  

Zo schreef het college het drie maanden geleden aan de MRDH aan de Westersingel in Rotterdam: “Het lokale busvervoer – met de lage frequentie en het ontbreken van vervoer in de avonduren en op zondag – blijven we kwalitatief onvoldoende vinden. Voor toekomstige vervoerplannen zien we mogelijkheden om het fijnmazige vervoer meer lokaal vorm te geven. De vorig jaar reeds voorziene inperking van lijn 126 en eerdere beperkingen in voorgaande jaren versterken dat alleen maar. Het lokale busvervoer vraagt ons inziens om aanvullende inzet met nieuw elan. Wij zien mogelijkheden om tot beter, sneller en fijnmaziger lokaal vervoer te komen, door de inzet van huidige middelen van RET-busvervoer, bedrijfsvervoer en vrijwilligers te combineren.”