Schiedam-Oost gaat vooruit, Groenoord achteruit

20-06-2016 Nieuws Redactie

Buurtpreventieteam in Tuindorp

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur heeft zojuist de Veiligheidsindex 2015 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren, dat het met Schiedam-Oost stukken beter gaat. Ook andere wijken gaan erop vooruit, maar Groenoord geeft zorgen. Daar wordt de leefbaarheid minder.

Over het algemeen is er in Schiedam vooruitgang. Minder criminaliteit, minder meldingen over stank, zwerfvuil, overlast of burenhinder. De index steeg in 2015 van een 6,5 naar een 6,7 en dat is de hoogste score sinds de index in 2007 werd ingevoerd.

Met name het aantal diefstallen en vernielingen is in Oost, West, Kethel, Woudhoek, Spaland en Sveaparken fors gedaald. In Oost heefi deze positieve ontwikkeling ervoor gezorgd dat de wijk in de lichtere categorie ‘aandachtswijk’ terecht is gekomen. Het is geen uitgesproken probleemwijk meer. Oost geeft de laatste jaren een duidelijk positieve ontwikkeling te zien, constateert het college van B & W.

De Veiligheidsindex is een leefbaarheids- en veiligheidsmonitor, waarbij de onderzoekers zich baseren op gegevens van politie, brandweer en Irado, maar ook om gevoelens van burgers. De index is voor de helft gebaseerd op objectieve gegevens en voor de andere helft op de subjectieve beleving van de Schiedammers. Het veiligheidsgevoel wordt dus een net zo gelijkwaardige plek gegeven als de harde cijfers in de statistieken.

Behalve dat er minder criminaliteit wordt geregistreerd, weegt ook mee dat Irado minder klachten kreeg over de buitenruimte. Het is ook de beleving van de bewoners van Oost, dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert. Wat hier een beetje mee in tegenspraak lijkt, is dat de bewoners zich in hun eigen buurt niet veel veiliger zijn gaan voelen. Ze vinden dat de wijk als geheel opknapt, maar in hun directe woonomgeving merken ze dat minder.

In Schiedam-West is het indexcijfer gestegen naar een 7,0. Dat is vooral toe te schrijven aan de gunstige ontwikkeling ten zuiden van de BK-laan. Daar hebben zich volgens de politie minder diefstallen en vernielingen voorgedaan. In het gedeelte tussen de BK-laan en de Vlaardingerdijk is het indexcijfer gelijk gebleven.

De wijk, die traditioneel bekend staat als de meest gezellige wijk met veel saamhorigheid, de Gorzen, heeft eveneens een iets verbeterd indexcijfer (7,0), maar opmerkelijk is wel dat de criminaliteit (diefstallen en inbraken) hier wat toenam. Er zijn echter beduidend minder vernielingen en ook het aantal buitenbrandjes nam af. De bewoners klaagden de laatste jaren over verloedering, maar dat gevoel begint af te nemen.

Nieuwland geeft al jaren een gestaag opgaande lijn te zien, hoewel er in 2015 meer inbraken en geweldsdelicten waren. De betere score voor de wijk (6,4) wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door de beleving van de bewoners: zij zien de situatie in de wijk langzaamaan verbeteren.

Groenoord is de enige wijk waar het indexcijfer is gedaald en toch is het er nog hoger dan in Nieuwland (6,5). Maar de gemeente én de bewoners zien een toename van inbraken en diefstallen. De beleving van de veiligheid ontwikkelt zich ongunstig. Toch is tegelijkertijd het aantal meldingen over de openbare ruimte gedaald.

De stijging van het indexcijfer van Kethel (6,7)  is vooral het gevolg van dalende criminaliteitscijfers. Woudhoek, Spaland en Sveaparken zitten ver boven de 7 en daar gaat het vooralsnog de goede kant op qua leefbaarheid en veiligheidsgevoel.


Gerelateerd