Schiedam heeft meer last van parkeerzorgen

06-06-2018 Nieuws Redactie

Foto: politie Schiedam


SCHIEDAM – De zorgen van de Schiedammers zijn die van de Nederlanders. De meeste vormen van overlast zitten de Schiedammers net zo in de weg als de inwoners van de andere Nederlandse steden met meer dan zeventigduizend inwoners. Alleen als het gaat om parkeerproblemen zijn de ergernissen in Schiedam bovengemiddeld.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Rommel op straat, te hard rijden door de stad, rondhangende jongeren, hondenpoep, drugsgebruik en -handel en overlast van de buren, het zit de Schiedammers net zo hoog als in de andere grote steden van het land.

De cijfers van het CBS komen uit de Veiligheidsmonitor, een enquête onder bijna honderdvijftigduizend Nederlanders van vijftien jaar en ouder.

Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt, antwoordde 27 procent van de ondervraagden ‘te hard rijden’. Hondenpoep krijgt van achttien procent de hoogste prioriteit en parkeerproblemen van vijftien procent. Deze drie onderwerpen worden ook het vaakst door burgers genoemd als vormen van buurtoverlast die veel overlast geven. Ook in Schiedam gelden deze drie als de grootste ergernissen. Met dus de aantekening dat het parkeren voor Schiedammers zwaarder weegt dan andere vormen van overlast.

In Schiedam geeft 64,5 procent van de ondervraagden aan parkeerproblemen te ervaren. In heel Zuid-Holland is dat gemiddeld 20.9 procent, in Rotterdam 59,7 procent, in Vlaardingen 56,6 procent.

Opmerkelijk: in Rotterdam ervaren de inwoners minder dan gemiddeld in de grote steden overlast door te hard rijden en hondenpoep.


Gerelateerd