Schiedam groeit bovengemiddeld

07-01-2021 Nieuws Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM – Schiedam groeit naar de tachtigduizend inwoners toe. De stad kende op 1 januari een bevolking van 79.342 mensen.

Dat zijn er volgens de gemeente Schiedam 590 meer dan een jaar geleden. In 2019 groeide de stad met 780 inwoners.

De kans is reëel dat nog voor het eind van het jaar de tachtigduizendste Schiedammer wordt ingeschreven, want in heel Nederland blijkt de bevolkingsgroei in 2020 lager dan in voorgaande jaren, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Denkelijk verandert dat beeld dit jaar. In Nederland was de bevolkingsgroei in 2020 ongeveer 3,9 per duizend inwoners. Een jaar eerder was dat 7,2 per duizend. Sterfte als gevolg van Corona en beperkte immigratie, ook onder invloed van het virus verklaren deze cijfers.

De groei in Schiedam komt maar voor een klein deel door de zogenaamde ‘natuurlijke aanwas’, het verschil tussen geboorten en sterftes. In 2020 werden 825 kinderen in Schiedam geboren. 784 Stadgenoten overleden. Dat maakt dus een natuurlijke aanwas van 41 inwoners.

Daarmee behoort de stad wel bij de minderheid van Nederlandse gemeenten met een natuurlijke aanwas afgelopen jaar,zoals door het CBS geteld. In 219 van de 355 gemeenten (62 procent) overleden er meer mensen dan er kinderen werden geboren. Dat waren er meer dan de 171 gemeenten die in 2019 dat lot beschoren waren. Volgens het CBS heeft dat vooral te maken met de oversterfte door Corona. “Vooral in Noord-Brabant is de sterfte tijdens de eerste Coronagolf sterk toegenomen.” In deze provincie zijn er daarom in 2020 veel gemeenten bij gekomen waar de sterfte het aantal baby’s overtrof.

In Schiedam is de groei als gevolg van verhuizingen van en naar de stad groter dan die door geboorten en sterftes. In de stad vestigden zich afgelopen jaar 6283 mensen. Uit de stad vertrokken 5906 mensen. Zodoende groeide de stad met 377 zielen, aldus de cijfers van de gemeente over heel 2020.

De rekenmeesters komen tot een groei met 590 inwoners omdat er ook nog 172 gevallen van ‘administratieve correcties’ zijn. Die hebben onder meer te maken met mensen die enige tijd geen ‘vaste woon- of verblijfplaats’ hebben. De cijfers zijn ook nog niet definitief, er zouden bijvoorbeeld nog kinderen bij kunnen komen die in de laatste dagen van het jaar geboren zijn.

Met de groei van 7,4 per duizend (het CBS rekende tot en met november, maar dat percentage komt goed in de buurt van de toename van 590 inwoners die de gemeente noemt) groeit Schiedam niet alleen veel harder dan het landelijk gemiddelde, maar ook forser dan de meeste buurgemeenten en grote steden. In Rotterdam kwam de groei uit op 2,4 per duizend, in Amsterdam maar op 0,6 per duizend (terwijl dat twaalf per duizend was in 2019). Het CBS schrijft dat toe aan een lagere immigratie. Veel nieuwkomers vanuit het buitenland komen terecht in de grote steden.

In steden als Nijmegen, Maastricht, Amstelveen en Leiden was er in 2020 sprake van krimp van de bevolking. In Nissewaard is de groei één per duizend, in Delft 2,8 per duizend, in Midden-Delfland 1,9, in Capelle aan den IJssel 1,2.

De Waterweggemeenten vormen de uitzondering op die beperkte aanwas: Vlaardingen hield gelijke tred met Schiedam met een groei van 7,5 per duizend, en Maassluis ging zelfs nog harder, met 10,4 inwoners per duizend erbij.

De cijfers van het CBS maken onderscheid tussen ‘verhuizingen’ en ‘migratie’. Verhuizingen zijn dan bewegingen van en naar andere steden in Nederland, migratie betreft het komen van of gaan naar woonplaatsen in het buitenland. Uit de CBS-cijfers blijkt dat verhuizingen waarover de gemeente spreekt, vooral bestaan uit migratie. Het saldo van komers en vertrekkers uit en naar andere Nederlands gemeenten is voor Schiedam negatief. Maar vanuit het buitenland komen wel veel meer mensen dan er vanuit Schiedam emigreren. Er kwamen tot december in 2020 volgens het CBS ruim zeshonderd mensen meer vanuit het buitenland naar de stad dan er naar vertrokken.

Samen met ongeveer 55 meer vertrekkers naar andere Nederlandse gemeenten dan nieuwkomers en een genoemde 41 mensen natuurlijke aanwas kom je uit op een groei rond 590 mensen.

Voor de ontwikkeling in 2019, zie dit artikel.


Gerelateerd