Schiedam beraadt zich op positie Eneco - Ouderenpartij verbolgen

29-12-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam beraadt zich 'binnenkort' samen met andere aandeelhouders die hun belang in Eneco willen behouden, over de te nemen stappen. Ouderenpartij Schiedam is verontwaardigd dat B&W zich tot nu toe de les heeft laten lezen door (de aandeelhouderscommissie van) Eneco.

De Schiedamse raad stemde in oktober 2017 tegen het verkopen van het Schiedamse belang van 1,03 procent in Eneco. Lange tijd werd die opstelling gedeeld door een groep gemeenten die samen goed waren voor 24,77 procent van de aandelen. Met name Den Haag (eigenaar van 16,55 procent van Eneco) maakte na de gemeenteraadsverkiezingen een ommezwaai; de coalitiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en Groen Links zetten in hun collegeakkoord de aandelen te gaan verkopen – en de raad kon er geen stokje meer voor steken. Het college wil de opbrengst (een procent Eneco-aandelen is naar verwachting goed voor twintig tot dertig miljoen euro) gebruiken om ambitieuze duurzaamheidsplannen en de energietransitie te verwezenlijken.

Momenteel bestaat de groep aandeelhouders die hebben aangegeven hun belang in het energiebedrijf te willen aanhouden, uit gemeenten die samen 6,74 procent in Eneco bezitten. Met die groep wordt op korte termijn overlegd hoe nu verder te gaan.

Het Schiedamse college meldt in antwoord op vragen de Ouderenpartij dat een nieuwe meerderheidsaandeel bij bezit van 95 procent van de aandelen, wettelijk is toegestaan de andere aandeelhouders (die vijf procent of minder) uit te kopen. Sowieso is de vraag wat te doen met het belang als de zeggenschap van de gemeentelijke aandeelhouders tot een minimum is beperkt.

De Ouderenpartij is verrast over de snelheid waarmee B&W de vragen van de partij van 18 december heeft beantwoord. Maar de raadsleden Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij zijn ronduit verbolgen over het feit dat die antwoorden snel, maar pas op 21 december volgden. “Kunt u aangeven wat uw afweging is geweest om een blijkbaar, naar uw eigen schrijven, opgelegd embargo betreffende een persbericht door de AHC zwaarder te laten wegen dan uw informatieplicht aan de gemeenteraad van Schiedam? Kunt u aangeven hoe uw keuze zich verhoudt tot de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet?”

B&W stelt in een uitgebreide opsomming van feiten dat het door de aandeelhouderscommissie van Eneco op 14 december, 'om 16.56 uur', per mail is 'geïnformeerd over het persbericht'. Dit gebeurde 'onder embargo tot 18 december , '15.30 uur'. “Wij betreuren het zeer dat de AHC ons als blijvende aandeelhouder zo laat heeft geïnformeerd”, aldus het college. “Hierdoor hadden wij geen gelegenheid meer om hierop te reageren en aan te geven dat de positie van de blijvende aandeelhouders in het bericht niet genoemd wordt. Ook konden wij de raad hierover niet meer informeren. Wij hebben onze teleurstelling over de communicatie van de AHC bij de vertegenwoordiger van de Commissie van Blijvende Aandeelhouders in de AHC gemeld.”

Voor de Ouderenpartij geeft dit geen pas. “Bent u ook in de toekomst van plan om u door daar niet toe bevoegde instanties op te laten leggen hoe en wanneer u met de gemeenteraad van Schiedam communiceert?”Gerelateerd