Ruimer bezoek mogelijk, maar denk om je kwetsbare familielid!

01-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Directeuren Roel van Tongeren, Pepita Breugem en Minke de Jong en bestuurder Ben de Koning hebben een notitie opgesteld, die tevens een praktische handleiding is hoe te handelen in coronatijd

SCHIEDAM – Ben de Koning ziet en hoort dagelijks bezoekers die nog steeds denken dat het allemaal wel meevalt met dat Coronavirus. “Dat het niet zo’n vaart zal lopen… dat die gedragsregels er voor anderen zijn, maar uiteraard niet voor hen…” 
“Ik snap dat niet”, zegt De Koning. “Domheid bestaat. Maar wees dan tenminste zo slim om te doen wat mede namens je kwetsbare familielid wordt gevraagd. Anderhalve meter afstand houden. Handhygiëne.”  

Ben de Koning is bestuurder van de Frankelandgroep. Hij is blij dat alle locaties in Schiedam en Vlaardingen weer Coronavrij zijn, maar hij wil dat wel zo houden. Hij is geschrokken dat in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis weer een Corona-uitbraak is geconstateerd, met 29 besmettingen en inmiddels een overledene. De Tweemaster behoort niet tot de Frankelandgroep, maar De Koning is zich er drommels goed van bewust dat het ook bij een van ‘zijn’ locaties kan gebeuren. “Als er ook maar één bezoeker onverantwoord handelt, zitten we binnen zes dagen met een Coronabrandhaard die levens gaat kosten. Het vergt dan zeker weer een maand voordat het ‘geblust’ is. Laat iedereen toch alsjeblieft behoedzaam zijn!”  

Voorzichtigheid blijft zeer nodig, zegt hij, onverminderd, ook als aanstaande maandag de bezoekregeling van de Frankelandgroep aanzienlijk wordt verruimd. Iedereen leeft ernaartoe. De bewoners van de verpleeghuizen zijn blij dat ze weer vaker en langer bezoek mogen ontvangen, dat ze weer buiten een wandeling met de familie kunnen maken en weer naar het ziekenhuis of de opticien kunnen. Of een boodschap kunnen doen. En de familie is blij weer langer en vaker op bezoek te mogen. De Koning is óók blij dat het weer mogelijk is. Maar hij houdt zijn hart vast als hij de nonchalance van sommige bezoekers ziet.  

“Bewoners en hun naasten zijn erg blij elkaar weer meer en van nabij te kunnen zien,” zegt De Koning. Maar het is noodzakelijk om voorzichtig te blijven: “Een ongewenste uitkomst is dat we ervaren dat een deel van de bezoekers zich onvoldoende aan de richtlijnen voor bezoek houdt, ook als zij hierop worden geattendeerd. Het kan niet genoeg worden gezegd: bij onvoorzichtigheid van één bezoeker kan al een brandhaard van nieuwe besmettingen ontstaan, zoals we elders in de regio zien. Wij willen dat de bezoekers beseffen dat ze heel erg medeverantwoordelijk zijn voor wel of geen nieuwe uitbraak van het coronavirus.” 

“We constateren dat de vraag van bewoners en familie naar terug naar het ‘oude normaal’ toeneemt. Maar een volledig herstel van de situatie zou nog onverantwoord zijn. We kunnen wel terug naar zo normaal mogelijk”, zegt De Koning. 
Maar harde voorwaarde voor de verruimde bezoekregeling is dat zich geen nieuwe besmettingen voordoen. Anderhalve meter onderlinge afstand en handhygiëne blijven voorschrift, goed overleg met bewoners en medewerkers blijft geboden. Overal waar medewerkers en vrijwilligers contact hebben met bewoners en cliënten, blijven ze mondneusmaskers dragen.  

Sinds 15 juni konden bewoners op twee vaste bezoekdagen weer – beperkt – bezoek ontvangen in hun appartement. Aanstaande maandag worden de beperkingen minder. Dan kunnen de bewoners elke dag tussen 10.00 en 20.00 uur bezoek in hun eigen appartement kunnen ontvangen. Bezoek ontvangen in een huiskamer van de zorgafdeling is nog niet toegestaan. Per bezoekmoment zijn maximaal twee bezoekers toegestaan om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. 
Het ophalen of afleveren van wasgoed en boodschappen door familie bij de hoofdentree van de locatie komt te vervallen. Dat kan immers weer met het bezoek samenvallen. 

De Koning is duidelijk over de consequenties als een bewoner gevraagd wordt met de familie mee op vakantie te gaan. “Ons dringende advies aan bewoners en familie is om dat nog niet te doen. Als het toch gebeurt, gaat de bewoner na terugkomst zes dagen in quarantaine in het eigen appartement.” De verzorging is dan volledig beschermd. Op de zesde dag – de gemiddelde incubatietijd – wordt de bewoner getest. Bij een negatieve testuitslag kan de quarantaineperiode worden opgeheven.  

Bezoekers moeten de voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen, zoals bij aan corona gerelateerde klachten niet op bezoek komen en het dragen van een mondneusmasker tijdens de looproute naar het appartement. In het appartement en buiten kan het mondneusmasker worden afgedaan, mits anderhalve meter afstand tot de bewoner kan worden gehouden. Waar dat niet kan, zoals bij het voortduwen van een rolstoel of vervoer met de auto, draagt de bezoeker onafgebroken een mondneusmasker.  

Bestuurder De Koning heeft met zijn directieteam een notitie opgesteld over de verruiming van de bezoektijden, maar ook over wat te doen als het misgaat. De notitie is aan de ondernemingsraden en cliëntenraden van de verschillende locaties voorgelegd. Mocht er onverhoopt op een zorgafdeling corona worden geconstateerd, dan vindt hier geen bezoek meer plaats. De afdeling vervalt ook als looproute naar andere afdelingen. Vindt er op andere afdeling van de desbetreffende locatie nog wel bezoek plaats, dan alleen als de afdelingen goed van elkaar af te sluiten zijn. 
Een zorgafdeling mag weer bezoek ontvangen als ze veertien dagen klachtenvrij is.  

Maar blijft alles coronavrij, dan ontstaat er weer zo veel bewegingsvrijheid. Bewoners kunnen binnen de locatie weer zelf naar de begane grond om (op afspraak) de voorzieningen, activiteiten en de brasserie te bezoeken of om naar buiten te gaan. Bewoners worden hierbij geacht zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand tot andere personen te houden. 
Op beperkte schaal kunnen in de brasserieën en de algemene ontmoetingsruimten weer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd, maar optredens binnenshuis mogen nog niet en er mag ook niet worden gezongen. Activiteiten op de afdeling kunnen weer worden opgestart. Voorwaarde is dat de betrokken medewerker of vrijwilliger een mondneusmasker draagt – en dat er anderhalve meter onderlinge afstand wordt bewaard. 

In elke locatie van de Frankelandgroep gaan het winkeltje en de bibliotheek weer open, behalve voor bewoners ook voor de huurders van de aanleunwoningen in de belendende wooncomplexen. De huurders kunnen eveneens weer gebruikmaken van de kapper van de desbetreffende locatie en de beautysalon in de locatie Frankeland. Daar gaat de kapel ook weer open voor bewoners en huurders van de Liduinahof. Uitvaartdiensten zullen er nog niet plaatsvinden.  

Pinnen kan niet meer. Dat heeft ermee te maken dat de banken per dinsdag 1 september geen contant geld meer ter beschikking stellen.  

Vanaf maandag 13 juli geldt in de brasserieën dat er twee shifts zijn zowel voor het middag- als het avondeten, en dat de ene shift bedoeld is voor bewoners, de andere voor de huurders. De tafels en stoelen zullen op de vereiste afstand staan om de bewoners en huurders op anderhalve meter onderlinge afstand te houden. Medewerkers van de horeca dragen mondneusmaskers en serveren aan tafel. Bewoners en huurders gaan niet zelf langs de counter. 
Daarnaast is de horeca in de brasserieën uitsluitend voor bewoners open dagelijks tussen tien uur en half twaalf en tussen half drie en half vijf. Tijdens deze horecamomenten kan de bewoner met maximaal twee bezoekers eveneens gebruikmaken van de horeca op het buitenterras. 
De brasserieën en de buitenterrassen gaan dus nog niet open voor overige klanten, wijkbewoners en medewerkers.  

Bewoners kunnen hun verjaardag op het eigen appartement vieren met per bezoekmoment maximaal twee bezoekers. Het is nog niet mogelijk om een verjaardag in de brasserie of een algemene ontmoetingsruimte te vieren. Bij een naderend levenseinde van een bewoner geldt de afspraak dat een onbeperkt aantal familieleden afscheid kan nemen, maar maximaal twee familieleden per bezoekmoment. Familieleden wisselen elkaar buiten af, er wordt niet op een zorgafdeling bij het appartement gewacht.  

Bewoners van de Havenbogen en medewerkers kunnen op afspraak blijven zwemmen en fitnessen. De openingstijden worden verruimd naar maandag tot en met vrijdag tussen acht en zes uur en op zaterdag tussen acht en één uur. Op afspraak kan de fitnessruimte ook worden gebruikt voor bewoners van dezelfde zorgafdeling. De Sport- & Recreatieclub gaat nog niet open voor overige klanten, wijkbewoners en familie.  

De visiteclubs in de locaties Frankeland, Harg-Spaland en Jacobs Gasthuis kunnen weer open met als voorwaarde dat de ontmoetingsruimten geschikt zijn om anderhalve meter tussen de deelnemers te kunnen waarborgen. Deelnemers nemen van buiten naar binnen een zo kort mogelijk route naar de ontmoetingsruimte. 
De deelnemers van de visiteclubs en dagbesteding kunnen nog geen gebruikmaken van de voorzieningen van de desbetreffende locatie. Zij kunnen een maaltijd nuttigen in de ontmoetingsruimte waar ze verblijven.  

Het Parkinson Café, het Alzheimer Café en de Roze Salon blijven zeker nog tot september gesloten. Huiskappers, schoonheidsspecialistes en pedicures zijn op de zorgafdelingen nog niet toegestaan.  

Bezoekers blijven thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona, ook als huisgenoten die verschijnselen hebben. Bezoekers komen via de hoofdentree van de locatie binnen, passen handdesinfectie toe en houden zo veel mogelijk anderhalve meter afstand van andere personen. De receptie geeft bezoekers een mondneusmasker en geeft waar nodig uitleg. Bezoekers lopen vanaf de receptie rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en blijven gedurende het bezoek op het appartement. Ook kunnen zij met de bewoner naar buiten gaan (bijvoorbeeld voor een wandeling, bezoek elders, uitstapje) of gebruikmaken van de tuin en horecamomenten op het buitenterras/in de brasserie van de locatie. De bezoekers verlaten de locatie rechtstreeks na afloop van het bezoek. Bezoekers gebruiken het mondneusmasker als zij in de locatie op de begane grond en op de zorgafdeling lopen dan wel bij een buitenwandeling waarbij de anderhalve meter afstand tot de bewoner (bij voortduwen van een rolstoel) niet kan worden gewaarborgd.  

De bezoekregeling is veelomvattend. Intern in de Frankelandgroep is daar uitvoerig met de medewerkers en vrijwilligers over gecommuniceerd.