Rotterdamse haven: fonds voor omgeving havengebied

23-07-2021 Nieuws Redactie

Ontwikkeling in de Wilhelminahaven, onder meer door het plastic af te vangen


SCHIEDAM - Havenbedrijf Rotterdam heeft het Havenomgevingsfonds opgericht. In dit fonds komt jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de directe omgeving van het Rotterdamse havengebied.

Gemeenten rond het havengebied kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds, zo stelt het Havenbedrijf Rotterdam. Boudewijn Simons, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken van het havenbedrijf: "De regio Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen de sterke positie van de haven verder ontwikkelen als we er ook voor zorgen dat de regio een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te vestigen. Havenbedrijf Rotterdam wil daar graag aan bijdragen. Dit fonds is daar een voorbeeld van."

Al geruime tijd wordt er binnen het Rotterdamse havengebied gewerkt met een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat, zo stelt de havenbeheerder. Tot vorig jaar bestond het BRG-programma (Bestaand Rotterdams Gebied). Dit programma was opgezet door onder andere het Rijk, Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam (voorloper van de MRDH) en financierde projecten die de leefomgevingskwaliteit verbeterden. Na het stoppen van het BRG heeft Havenbedrijf Rotterdam besloten tot oprichting van het Havenomgevingsfonds. Dit in aanvulling op het bestaande sponsorbeleid en het Deltaport-donatiefonds.

Regiogemeenten direct grenzend aan het Rotterdamse haven- en industriegebied (HIC) kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het concreet om onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidhinder, stank, bodem- en waterkwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit om onderwerpen als (sociale) leefbaarheid, landschap, natuur en biodiversiteit en gezondheid van de regio Rotterdam. Een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds zal maximaal veertig procent zijn van de totale projectkosten.Gerelateerd