Rolbrug uit 1882 wordt vervangen

20-03-2021 Nieuws Kor Kegel

De oude Rolbrug is onbegaanbaar voor autoverkeer

SCHIEDAM – Het is geen monument. Wel een bijzondere brug. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de Rolbrug vervangen gaat worden. Er is een engineeringsopdracht uitgegaan waarbij bewust is afgeweken van de gangbare procedure rond openbare aanbestedingen.  

De Rolbrug ligt over de Schiedamse Schie en verbindt de Polderweg en de Overschieseweg. Vroeger was het de belangrijkste verbinding tussen Kethel en Overschie, maar veertig jaar geleden werd besloten de brug alleen voor langzaam verkeer open te stellen. Er kwamen bulten in het wegdek waar autorijders niet omheen konden. 

Dat had enerzijds te maken met de behoefte om het recreatief gebruik van de Polderweg langs de idyllische Polderwetering te bevorderen. Anderzijds waren al vaker reparaties aan de oude brug noodzakelijk geweest, onder andere in 1972, 1979, 1984 en 1989. Nu is kennelijk het moment daar om een nieuwe brug aan te brengen. Het collegebesluit vermeldt niet wat voor type brug het gaat. 

De Rolbrug werd in 1882 gebouwd op initiatief van enkele boeren die het veerrecht over de Schiedamse Schie bezaten. In 1912 nam de gemeente Kethel en Spaland de brug over en nog tot 1940 werd er tol geheven. 

Toen de gemeente Schiedam de ’s-Gravelandsepolder ging opspuiten om er een industrieterrein te ontwikkelen, werd het veerhuis bij de brug afgebroken. Dat was in 1974. Toen werd ook de nabije boerderij gesloopt, die de naam droeg Huis te Riviere, want de hoeve was genoemd naar de ruïne Huis te Riviere in de Schiedamse binnenstad, ook wel de ruïne van het kasteel van Mathenesse genoemd. Ook dit Huis te Riviere bevindt zich vlakbij de Schie. Lang niet alle Schiedammers wisten dat die boerderij nabij de Polderweg ook Huis te Riviere heette en dat gaf wel eens verwarring als de Schiedamse pers melding maakte van een verkeersincident bij de rolbrug bij Huis te Riviere. Verbaasd was men dan dat er nabij de ruïne helemaal geen rolbrug ligt, want de Proveniersbrug gaat op een andere manier open.  

De Rolbrug heeft een doorvaartwijdte van 6,80 meter en de doorvaarthoogte in gesloten stand is kanaalpeil + 0,50 meter. Vooral de woonwagenbewoners aan de doodlopende Schiekade waren destijds verbolgen dat de Rolbrug voor autoverkeer werd afgesloten, want daarmee verloren ze een snelle aansluiting op de Matlingeweg en de A13. Later kwam er een mager alternatief in de vorm van de Polderdwarsweg naar de ’s-Gravelandseweg.