Rijnmond wil al lang spreiding van sociale woningvoorraad

04-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Wethouders en corporatiedirecteuren hebben het regioakkoord getekend, tezamen met de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, op de voorste rij zesde van links. De Schiedamse wethouder Fahid Minhas staat in de middelste rij, vierde van links. Foto: Peter de Jong

SCHIEDAM – Het is een heldere afspraak. De veertien gemeenten en de zesentwintig woningcorporaties in de Rotterdamse regio hebben met de provincie Zuid-Holland afgesproken dat ze zich sterk maken om het aantal woningen in de Rijnmond tot 2030 met 53.700 woningen uit te breiden. Voor Schiedam komt dat neer op een netto toename van 3839 woningen, waardoor over elf jaar het aantal woningen in Schiedam op 40.609 komt.  

In 2017 werd bekend dat de provincie Zuid-Holland een opgave ziet om het aantal woningen met 250.000 uit te breiden, maar hierbij was 2040 het streefjaar en was de opgave voor Schiedam 4000 woningen. Omdat echter de herstructurering in de oude wijken doorgaat en er 1300 woningen worden gesloopt, kwam de totale bouwopgave voor Schiedam neer op 5300. 
De conclusie zou dus moeten zijn dat Schiedam van 2030 tot 2040 nog eens 1461 woningen moet bouwen. Uit het persbericht van de samenwerkende gemeenten en woningcorporaties komt niet helder naar voren waarom het streefjaar 2030 is, terwijl het provinciebestuur al vooruitkeek naar 2040.  

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra is blij met het akkoord en de samenwerking tussen de provincie, gemeenten en corporaties. De afstemming van het bouwprogramma op regionale schaal brengt vraag en aanbod meer in balans. “De juiste woning op de juiste plek. Laten we nu vooral werk maken van de daadwerkelijke realisering.”  

Het regioakkoord heeft als titel: Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. Het bevat de duidelijke afspraak dat de sociale woningvoorraad beter over de regio wordt gespreid. Het gevolg zal zijn dat het aantal corporatiewoningen in Rotterdam, Vlaardingen, Brielle, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk afneemt en dat Schiedam er slechts 31 méér hoeft bij te bouwen, maar dat Lansingerland een inhaalplicht krijgt om er 1020 bij te bouwen en bijvoorbeeld Krimpen aan den IJssel 305. 
De verklaring hiervan is dat steden als Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam altijd een groot percentage betaalbare huurwoningen hebben gehad en dat meer welgestelde gemeenten als Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal), Westvoorne en Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) het accent legden op het bouwen van veel duurdere woningen (koop en huur). 
Dat ging maar door, ondanks dat er vijfentwintig jaar geleden al regionale afspraken waren over spreiding van de sociale woningvoorraad. De gemeente Rotterdam wilde dat de omliggende gemeenten ook hun aandeel namen om bereikbare huurwoningen te bouwen, zodat er een spreiding van de doelgroep kon ontstaan en de armoede zich niet in de steden hoefde te concentreren. 
Het is daarom de vraag hoe zich dat de komende elf jaar zal ontwikkelen, maar het scheelt dat voor elke gemeente een bouwopgave is vastgesteld. De wethouders voor wonen en volkshuisvesting in de Rijnmond hebben er allen voor getekend. De voorzitter van hun samenwerkingsverband, Jan Willem Mijnans, tevens wethouder in Nissewaard (Spijkenisse en Bernisse), vraagt nadrukkelijk om een sturende rol van de provincie Zuid-Holland. Ook de directeuren van de zesentwintig corporaties hebben het akkoord ondertekend.

Rob van den Broeke, voorzitter van Maaskoepel, de federatie waarin alle woningcorporaties verenigd zijn, wil dat de te bouwen corporatiewoningen alle terechtkomen bij de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Ook hij zegt: “Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en de rijksoverheid, en de bestedingsruimte bij corporaties.”  

De veertien Rijnmondgemeenten zijn Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.  

Maaskoepel vertegenwoordigt Woonplus Schiedam, de Rotterdamse corporaties Havensteder, Woonbron, Vestia, Woonstad, Onze Woning, SOR, Woningstichting Eendracht, WoonCompas, Humanitas Huisvesting en Laurens Wonen, de Vlaardingse corporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking, de Maasdelta Groep in Maassluis, Spijkenisse en Hellevoetsluis, voorts Ressort Wonen in Rozenburg, 3B Wonen in Bergschenhoek, De Leeuw van Putten in Spijkenisse, Woonstichting De Zes Kernen in Abbenbroek, Patrimonium Barendrecht, Woonvisie in Ridderkerk, woningbouwverenigingen Hoek van Holland en Poortugaal en Woonzorg Nederland. 
Maar ook corporaties buiten de Rijnmond zijn bij Maaskoepel aangesloten, te weten QuaWonen in Bergambacht, Mooiland in Grave en Rondom Wonen in Pijnacker-Nootdorp; dat heeft te maken met hun oriëntatie op de Rotterdamse woningmarkt en de behoefte van stedelingen om zich in landelijker gebieden te vestigen. Het Gemeentelijk Woningbedrijf Westvoorne werkt ook samen met Maaskoepel.