Reuzentransformator kiest het zeegat

30-03-2020 Nieuws Redactie

Foto's: Tennet


SCHIEDAM - Vorige week lukte het niet, gisteren ook niet, maar vanmorgen is de reusachtige transformator die bij HSM Offshore aan de Wilhelminahaven werd gebouwd, op transport gegaan, via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee.

Daar gaat het transformatorplatform fungeren om de energie van de windmolenparken Borssele III, IV and V te bundelen en klaar te maken voor gebruik op het land. Het geaarte weegt 3650 ton en meet 25 (hoog), bij 58 (lang), bij 32 meter (breed).

Nog dit jaar moet de transformator zijn aangesloten en aan het werk zijn. Het windmolenpark ligt ongeveer 22 kilometer uit de kust, ter hoogte van Zeeland. Het park moet in staat zijn 700 MW op te wekken, dat via kabels van 67 kilometer aan land komt bij hoogspanningsstation Borssele. Ontwikkelaar is het Blauwwind-consortium. 

Binnenkort wordt de transformator met behulp van een kraanschip op een onderbouw geplaatst.
Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie, ministerie van EZK: ‘De aanleg van de Nederlandse windparken op de Noordzee ligt goed op schema. Dat is mede te danken aan de gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT. Met het tweede ‘stopcontact op zee’ zal zo’n 2.5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark naar het vaste land worden getransporteerd.’Gerelateerd