Renk Ruijter nieuwe voorzitter Rotaryclub Schiedam de Veste

07-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Renk Ruijter ontvangt de voorzittersbescheiden van de aftredende voorzitter Els Kooy

SCHIEDAM – Renk Ruijter is gisteravond geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de actieve Rotaryclub Schiedam de Veste. Hij neemt het stokje (inclusief de hamer, de bel, het geheime koffertje en de ketting) over van Els Kooy, die een bewogen maar succesvol clubjaar achter de rug heeft.  

Covid-19 zorgde ervoor dat veel dingen anders liepen dan voorzien was. Ondanks het Coronavirus dat alles lam legde, kon Els Kooy een aantal positieve punten noemen. Onder haar leiding kon de Rotaryclub een donatie doen voor een project van Yets Foundation Ghana. In oktober was er een Gin-reveilparty van Rotaract Be-Gin die door de club financieel ondersteund werd. Ook dit jaar kregen weer twee kinderen uit Schiedam een onvergetelijke vakantie op Vlieland. Er was een geslaagde beroepenvoorlichting in november. Rotary De Veste ondersteunde het Suikerzoet Filmfestival. Er werden twee nieuwe leden ingebracht.  

Maar in maart veranderde de wereld door het Coronavirus, dus ook de gang van zaken bij de Rotaryclub. De horeca was gesloten, dus waren er ook geen bijeenkomsten meer bij restaurant De Provenier. Maar stilzitten was er niet bij. Er werden spontaan acties georganiseerd. Er werden tachtig bossen tulpen rondgebracht bij eenzame ouderen in Schiedam. Stichting Hotspot Hutspot ontving een donatie om 165 maaltijden uit te delen. Op deze manier ondersteunt Rotaryclub Schiedam de Veste goede doelen.  

Het nieuwe clubjaar 2020-2021 werd gisteravond gestart bij museumcafé ZaVor Coffee Experience aan de Hoogstraat 91. Bij deze speciale bijeenkomst met een uitstekend verzorgd warm buffet waren nagenoeg alle 35 leden aanwezig. Els Kooy, in het dagelijks leven Arbo-arts met een eigen bedrijf in de Tuinlaan, maakte plaats voor Renk Ruijter, eigenaar van een evenementenbureau. 

De kersverse voorzitter liet weten er enorm veel zin in te hebben om de club te leiden: “De start van dit clubjaar is in het Coronatijdperk een gedenkwaardige. De anderhalve-meter-economie is erg lastig. Toch zullen we hier creatief een oplossing voor vinden. Fellowship zal een van mijn hoofdthema’s zijn. Fellowship en service zijn de basis voor succes, zei immers Paul Harris, in 1905 de oprichter van Rotary.” 

“Fellowship is niet alleen de onderlinge kameraadschap die Rotarians ervaren en die groeit door regelmatig op de clubbijeenkomsten aanwezig te zijn. Fellowship staat ook voor het delen van bepaalde interesses in Rotaryverband, het uitwisselen van informatie en kennis, gestoeld op openheid en vertrouwen”, sprak Ruijter.  

Hij gaf aan hoe hij te steunen projecten qua financiën en inspanning wil afbakenen. De uitgangspunten zijn: een project dient een Schiedams doel te dienen, het dient ten gunste te komen aan Schiedamse inwoners, zowel jong als oud (al dan niet met een beperking), die onze ondersteuning hard nodig hebben, het mag een duurzaamheidsproject zijn.” 
“Het mag géén ondersteuning zijn aan een organisatie of instelling die al veel geld heeft in bijvoorbeeld een moedermaatschappij of een organisatie die al breed wordt gesubsidieerd door andere partijen. Dan draagt ons relatief kleine inzet niet wezenlijk bij. Kortom, wij zetten ons in voor goede doelen, voornamelijk in Schiedam.”  

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.