Relatief veel buurtoverlast in Schiedam

23-09-2017 Nieuws Redactie

DEN HAAG - Schiedam wordt genoemd als een van de gemeenten in Nederland waar relatief vaak buurtoverlast wordt ervaren. Samen met Rotterdam, Den Haag, Heerlen en Sittard-Geleen springt de stad er volgens het CBS 'negatief uit'. Tegelijkertijd constateert het statistiekbureau dat Nederlanders steeds minder last hebben van buurtoverlast. 

Het CBS vroeg voor zijn Veiligheidsmonitor Nederlanders van vijftien jaar en ouder naar verschillende vormen van buurtoverlast die zijn verdeeld over drie hoofdgroepen: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. De eerste en de laatste categorie leiden het vaaktst tot ergernis.   

In totaal geven bijna alle Nederlanders (94 procent) aan dat overlast weleens voorkomt in hun buurt, vier op de tien (43 procent) ondervinden er zelf veel last van. Als Nederlanders overlast ervaren dan is het vooral van fysieke verloedering en het verkeer dat te hard door de buurt rijdt. Vorig jaar zei tachtig procent van de Nederlanders daar last van te hebben.
 
Ondanks deze hoge percentages nemen vrijwel alle vormen van buurtoverlast af. Vooral jeugdoverlast komt veel minder voor dan voorheen. "Jongeren vervelen zich niet meer zoveel.'' Het aantal mensen dat veel last heeft van vernieling in de buurt, daalde in vijf jaar tijd met 25 procent. Bekladding van muren of gebouwen werd vorig jaar zelfs 35 procent minder ervaren dan vijf jaar eerder. Overlast door buurtbewoners is de enige overlastvorm die sinds 2005 meer voorkomt in de eigen buurt.


Gerelateerd